fbpx

Tartu alustas kolmandat aastat kaasava eelarve tegemist

27.04.2015

27. aprillil algas Tartus juba kolmandat aastat kaasava eelarve ideede kogumine. Tartu on esimene omavalitsus Eestis, kus kaasav eelarve võeti kasutusele. Kaasava eelarve stsenaariumi aitas 3 aastat tagasi välja töötada E-riigi Akadeemia Akadeemia ning ekspert Kristina Reinsalu nõustab linna avalike suhete osakonda jätkuvalt kaasamisprotsessi ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

Ideid saab sel aastal esitada 17. maini kodulehel http://www.tartu.ee/kaasaveelarve. Kaasava eelarve objektiks peab olema investeering, mille maksumuse ülempiir on 70 000 eurot. Ellu viiakse vähemalt kaks rahvahääletusel enim hääli saanud ideed. Esitatavad ideed peavad olema Tartuga seotud ja avalikus kasutuses, pakkuma avalikku hüve ning nende elluviimine ei või kaasa tuua ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele.

Pärast ideede laekumist annavad hinnangu ideede teostatavusele vastavate valdkondade eksperdid. Sisulised arutelud ideede ja nende mõju üle toimuvad ideede autorite ja ekspertide osavõtul juunikuus. Aruteludel selguvad, millised ideed jõuavad lõpphääletusele oktoobris.

Kaasava eelarve eesmärgid on parandada kogukondadevahelist koostööd, tutvustada linlastele eelarve koostamise põhimõtteid ning midagi reaalselt ellu viia.

 

Lisainfo: Aruanne “Kaasav eelarve Tartu linnas 2014. Teine aasta: muudatused, kogemused, ettepanekud”