fbpx

E-kaasamislahendused Gruusia omavalitsustele

Gruusia
E-demokraatia
Riigid
Gruusia
Valdkonnad
E-demokraatia
Kestus
12/2016 - 09/2018
Eelarve
282 300 €
Partnerid

Institute for Development of Freedom of Information (Georgia)

Rahastajad

Projekti käigus testiti kahes Gruusia linnas (Kutaisis ja Akhaltsikhes) Eesti omavalitsustes kasutusel olevaid kaasamismeetodeid ja volikogude infosüsteemi (VOLIS) ning kohandati need kohalikele oludele vastavaks. Nimetatud linnad on USAID-i Georgia Good Governance Initiative (GGI) programmi testlinnad.

Projekt suurendas nimetatud omavalitsustes teadmisi avatud, uuenduslikest ja kaasavatest valitsemise põhimõtetest ning oskusi neid ellu rakendada, tõstis teadlikkust otsustusprotsesse läbipaistvamaks muutvatest IT-lahendustest ning jagas teadmisi teabe kommunikeerimiseks ja inimeste kaasamiseks otsustusprotsessidesse.

Lühiülevaade projektist inglise keeles

Gruusia testlinnade võtmeisikute õppekäik Eestisse

Kaasav eelarve gruusiakeelsete subtiitritega

Projekti tegevused on järgmised:

1. Rakendada kolmes nimetatud linnas tööle uus elektrooniline süsteem (analoogne eesti KOV-des kasutatava VOLISega), mis võimaldab paremat kommunikatsiooni elanikega, suuremat läbpiastvust ja elanike kaasatust otsustusprotsessidesse ning e-teenuste pakkumist.
2. Rakendada tööle mudel ja seda toetavada e-lahendused kaasava eelarve rakendamiseks Kutaisis, Batumis ja Akhaltsikhes.
3. Nõustada Gruusia töö-ja tervishoiuministeeriumi patsiendiportaali väljaarendamisel ja töölerakendamisel.
4. Nõustada Gruusia rahandusministeeriumi avalikkusele suunatud eelarve planeerimise portaali täiustamisel ja kommunikeerimisel elanikele.