fbpx

Tartu kaasav eelarve

Eesti
E-demokraatia
Riigid
Eesti
Valdkonnad
E-demokraatia
Kestus
03/ 2013 - 01/ 2014
Eelarve
14220 €

logo_kaasaveelarveEsimese omavalitsusena Eestis võttis Tartu linn 2014. aasta eelarve koostamisel kasutusele kaasava eelarve, mis tähendas linnaeelarve ühe osa jagamise usaldamist linlastele. Linlaste otsustada jäi 140 000 euro kasutamine, mis on umbes üks protsent Tartu investeeringute eelarvest. Projekti peamine eesmärk oli koostöös Tartu Linnavalitsuse ja volikoguga töötada välja Tartu jaoks sobivaim mudel ja täpne protsessikirjeldus kaasava eelarvemenetluse läbiviimiseks ning pakkuda kogu protsessi vältel asjakohast konsultatsiooni nii protsessi tegevuste kui nende kommunikeerimise osas. Samuti osales akadeemia töörühma tegevuses, VOLISE arendustööde vahendamisel projekti läbiviimiseks vajalike funktsionaalsuste väljatöötamisel ning rakendamisel ning  nõustab koostöös Tartu Linnavalitsuse avalike suhete osakonnaga kogu protsessi kommunikatsiooni linnaelanikele. Protsessi on võimalik jälgida www.tartu.ee/kaasaveelarve.

Kaasavat eelarvet hakati Tartus kavandama juba 2012. aastal, peale E-riigi Akadeemia seminari. 2013. aastal moodustas linnavalitsus töörühma, kuhu kuulusid lisaks linnajuhtidele ja ametnikele ka kõigi volikogu fraktsioonide esindajad. Töörühm hakkas E-riigi Akadeemia juhtimisel välja töötama kaasava eelarve protsessi metoodikat.

Tartu viis esimese kaasava eelarve protsessi läbi järgmise stsenaariumi alusel:

Ideede esitamine (21. august kuni 10. september 2013). Ideid saab esitada igaüks. Ideeks peab olema objekt, mis kvalifitseeruks eelarve mõttes investeerimistegevuseks  ning oleks eeldatava maksumusega kuni 140 000 eurot. Ideest peavad saama kasu võimalikult paljud. Esita oma idee siin!

Ideede analüüs (september-oktoober 2013). Esitatud ideid analüüsivad vastava valdkonna spetsialistid, sisult sarnased ideed koondatakse ning iga idee kohta koostatakse hinnang selle realiseeritavuse ja eeldatava maksumuse kohta.

Ideede tutvustamine (november 2013). Ideedega saab tutvuda Tartu kodulehel ja korraldatakse ideede tutvustusüritus.

Ideede hääletus (november 2013). Hääletusele lähevad kõik ideed, mis on realiseeritavad ja mahuvad eelarve piiresse. Hääletada saab iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linn. Hääletuse tulemusel reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule alustades enim hääli saanud ideest. Realiseerimisele kuuluvad üks või mitu ideed, mis lähtuvalt idee eeldatavast maksumusest mahuvad piirsumma 140 000 euro sisse.

Otsuse kinnitab volikogu eelarve vastuvõtmisega detsembris.