fbpx

Avatud valitsemise partnerluse meetodi kasutuselevõtt Eesti omavalitsustes

E-riigi Akadeemia oli esimene, kes tutvustas avatud valitsemise partnerluse meetodit Eesti omavalitsustele ning sellest ajast alates oleme toetanud omavalitsusi nende põhimõtete rakendamisel.

2013. aastal toimunud esimese pilootprojekti käigus loodi tulevikku vaatavate kohalike omavalitsuste võrgustik, mis tihedas koostöös kohalike vabaühendustega töötas välja avatud kohaliku omavalitsuse põhimõtted ja neil põhinevad konkreetsed tegevused. Kaheksa kohalikku omavalitsust lülitas avatud valitsemise tegevused oma tegevuskavasse ning viis need ka ellu.

 

Projekt suurendas teadlikkust ja Eesti kohalike omavalitsuste suutlikkust rakendada avatud, läbipaistvat ja kaasavat valitsemistava.

Lisaks rakendati avatud valitsemise partnerluse meetodit kahes Eesti ühinevas omavalitsuses, suurendades moodustatud omavalitsuste teadlikkust ja avatud valitsemise põhimõtete rakendamise suutlikkust.