fbpx

Avatud Valitsemise Partnerluse võrgustiku tegevuse koordineerimine

Eesti
E-demokraatia
Riigid
Eesti
Valdkonnad
E-demokraatia
Kestus
03/2012 - 07/2014
Projektijuht

Projekti eesmärgiks oli vabaühenduste avatud valitsemise partnerluse (AVP) võrgustiku tegevuse koordineerimine selleks, et vabaühendused suudaksid olla valitsusele tegusaks ja nõudlikuks partneriks AVP kui demokraatia uuendamise platvormi rakendamisel.

Eesti on liitunud rahvusvahelise avatud valitsemise partnerluse initsiatiiviga (Open Government Partnership), mis avab kodanikuühendustele uue  võimaluse mõjutada avaliku võimu tegevust saavutamaks  avatud valitsemise põhimõttete järgimise. E-riigi Akadeemia koostöös Avatud Eesti Fondiga on ellu kutsunud kodanikuühenduste ümarlaua, mis aitab avatud valitsemise partnerluse (AVP) tegevuskava ellu viia.

I etapp: 01.03.2012-01.05.2012
Projekti esimeses etapis käivitati veebileht, mis pakub informatsiooni  rahvusvahelise Avatud Valitsemise Partnerluse (AVP) initsiatiivi kohta  ja  tutvustab Eesti valitsuse ning kodanikuühenduste tegevust avatud valitsemise põhimõtetete elluviimisel. Veebileht avati aadressil www.avatudvalitsemine.ee.

II etapp: 01.07.2012-31.12.2012

Projekti teises etapis jätkus võrgustiku tegevuse koordineerimine. Et 1. aprillil 2012 liitus Eesti ametlikult avatud valitsemise partnerluse initsiatiiviga, sai võrgustiku üheks tegevuse sihiks jälgida, kuidas edeneb valitsuse AVP tegevuskava elluviimine. Avaandmete ja e-teenuste arendamise olukorda arutati 25. septembril 2012 toimunud ümarlaua koosolekul. Detsembris 2012 esitas ümarlaud riigisekretärile ettepanekud kaasamise paremaks korraldamiseks.
Võrgustik tegi koostööd mitmete ministeeriumide ja Riigikantseleiga, saavutades valmisoleku olla valitsusele sisukaks partneriks tegevuskava elluviimisel ning avaldades survet, et valitsus omalt poolt avatud valitsemise põhimõtteid tunnustaks ja rakendaks. Tunnustuseks AVP võrgustiku tegevusele võib lugeda võrgustiku koordinaatori Liia Hänni esiletõstmist aktiivse kodaniku aumärgiga 2012. aasta kodanikupäeval.

III etapp: 01.01.2013-31.12.2013

Projekti kolmas etapp hõlmab AVP rahvusvahelise ja siseriikliku protsessi jälgimist, info analüüsi, olulise teabe edastamist võrgustikule ja arutelude korraldamist. AVP ümarlaud kohtub vastavalt vajadustele, kuid vähemalt korra kvartalis. Lisaks täiendatakse ja uuendatakse võrgustiku blogi aadressil www.avatudvalitsemine.ee. Ümarlaud jätkab aktiivselt tööd selle nimel, et tuua selgust avatud valitsemise partnerluse protsessi siseriiklikusse juhtimisse. Lisaks osaleb AVP partnerlus presidendi poolt algatatud avalikus debatis demokraatia toimemehhanismide üle.
IV etapp: 01.01.2014-01.07.2014
Projekti IV etapis jätkub AVP võrgustiku tegevuse koordineerimine eesmärgiga hoida võrgustik kursis rahvusvahelisel tasandil toimuvaga ning osaleda siseriiklikus avatud valitsemise protsessis. Kuna 2014. aastal seisab ees Eesti AVP tegevuskava uuendamine, siis avaneb vabaühendustele võimalus esitada valitsusele omapoolsed ettepanekud avatud valitsemise põhimõtetete elluviimiseks vajalike tegevuste kohta. Selleks toimub võrgustikus vabaühenduste seisukohtade läbiarutamine, koondamine ning nende arvestamiseks vajalik eestkostetegevus. Jätkub AVP veebilehe sisu uuendamine.
Avatud valitsemise partnerluse võrgustiku liikmete hulka kuuluvad E-riigi Akadeemia, AEF, EMSL, Praxis, Korruptsioonivaba Eesti, Arengukoostöö Ümarlaud, Eesti Inimõiguste Keskus, Inimõiguste Instituut, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Teenusmajanduse Koda, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Uue Maailma Selts, Domus Dorpatensis, Open Data Eesti Kogukond, Eesti Interneti Kogukond, Digitaalõiguste Instituut, MTÜ Linnalabor ja Eesti Koostöö Kogu.