fbpx

Avatud valitsemise partnerluse töötuba linnade ja valdade päevadel

25.03.2015

Linnade ja valdade päevadel viivad e-riigi akadeemia e-demokraatia eksperdid Liia Hänni ja Kristina Reinsalu täna, 25.03 läbi avatud valitsemise partnerluse töötoa.

Töötoa eesmärgiks on tutvustada avatud valitsemise partnerlust kui meetodit võimu ja kogukonna koostöö ergutamiseks ning rääkida, kuidas seda kasutada, mis tulemusi see on seni Eesti kohalikes omavalitsustes andnud ning millised on arenguvõimalused.

Kristina Reinsalu sõnul aitab avatud valitsemise partnerlus kaasata senisest tõhusamalt kogukonda omavalitsuse tegevuste arendamisel ja läbiviimisel ning muuta seeläbi valitsemist avatumaks ja kodanikukesksemaks. “Seni on Eestis avatud valitsemisest juttu peamiselt keskvalitsuse tasandil ja kohalik tasand on jäänud tahaplaanile. Tegelikult on aga inimeste jaoks tihti olulisem just see, mis toimub nende vahetus ümbruses ja millised on kohaliku võimu ja kogukonna suhted kohaliku elu korraldamisel,” ütles Reinsalu.

Oma seniseid kogemusi ja ootusi avatud valitsemise partnerlusele vahendavad Rõuge ja Saue valla juhid.

Kõiki teisi häid näiteid avatud valitsemise partnerlusest Eestis tutvustatakse 2015. aasta sügisel toimuval kohalike omavalitsuste AVP foorumil, kuhu on kavas kutsuda esinema ka teiste riikide, sh Norra ja Islandi kohaliku demokraatia eestkõnelejaid.

Linnade ja valdade päevad on omavalitsuste esindajate iga-aastane koolitus, mis sel aastal toimub 25. – 26.03 juba 11 korda. Linnade ja valdade päevad korraldavad Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Linnade Liit, Tallinna linnavalitsus ning Taveco Disain OÜ.