fbpx

E-riigi Akadeemia viib X-tee Kõrgõzstani

24.03.2015

E-riigi Akadeemia alustas X-tee laadse andmevahetussüsteemi loomist Kõrgõzstanis. Tegemist on kolmanda riigiga, kus akadeemia aitab e-valitsemise keskset süsteemi juurutada. Varasemalt on seda tehtud Palestiinas ning tegemisel Namiibias.

USAID ja Eesti Välisministeeriumiga allkirjastatud lepingu tulemusena on aasta pärast Kõrgõzstanis loodud organisatsiooniline, õiguslik ja tehniline valmisolek X-tee laadse süsteemi kasutuselevõtuks, ühendatud neli valitsusasutust ning juurutatud esmased e-teenused.

Andmevahetussüsteemi ettevalmistamises ja valmimises osalevad Eesti poolt E-riigi Akadeemia ja Aktors OÜ.

E-riigi Akadeemia tegevjuht Arvo Otti sõnul on esmalt vaja anda Kõrgõzstani e-valdkonda kureerivale asutusele organisatoorne ja seadusandlik võimekus ja oskusteave juhtida e-valitsemise arendamist riigis. “E-riigi ehitamine algab dokumentide koostamisest, koosolekutest ning inimeste koolitustest,“ rääkis Arvo Ott. “Alles seejärel saab võimalikuks IT-lahenduste ja e-teenuste loomine ning on tagatud see, et keegi vastutab nende jätkusuutliku arendamise eest ning oskab seda ka teha.”

Ta rääkis, et on näinud mitmetes teistes riikides olukordi, kus tehnilised lahendused on välja töötatud, kuid need ei ole kasutuses, sest puudub keskne vastutaja ja arengu suunaja. “Kõrgõzstanis nõustame ja koolitame e-valitsemise keskuse (E-Government Central Coordination Unit) töötajaid, et peale meie töörühma lahkumist jätkuks kestlik e-valitsemise arendamine,” selgitas Arvo Ott.

Edasise tegevuse tulemusel luuakse andmevahetuskihi kasutusele võtmiseks õiguslik raamistik, koostatakse vajalikud strateegiad ning IT arhitektuuri kirjeldavad dokumendid ning viiakse läbi arendus- ja haldusmeeskonna ning teiste kõrgemate riigiametnike koolitused. Seejärel ühendatakse kuni 4 riigiasutust andmevahetussüsteemi ning töötatakse välja esmased e-teenused, mis tagaksid süsteemi jätkusuutliku toimimise riigi igapäevaülesannete täitmisel.

Kõrgõzstani e-valitsemisele alust loova andmevahetuskihi loomist toetasid USAID ja Eesti Välisministeerium.

E-riigi Akadeemia SA on sõltumatu infoühiskonna arendus- ja analüüsikeskus, mis loodi 2002. aastal Eesti Vabariigi Valitsuse, ÜRO Arenguprogrammi (UNDP) ja Avatud Ühiskonna Instituudi (OSI) toetusel. E-riigi Akadeemia loob ja vahendab e-valitsemise, e-demokraatia ja küberturvalisuse alast teamust ning tutvustab parimaid praktikaid kõikjal maailmas.