fbpx

Algas projekt „Avatud valitsemise partnerlus kohalikes omavalitsustes”

26.03.2014
Aprillis 2014 stardib e-Riigi Akadeemia uus kohaliku tasandi valitsemis-ja osaluskultuuri arendamisele suunatud projekt „Avatud Valitsemise Partnerlus kohalikes omavalitsustes“ (rahastaja VÜF).

Projekti eesmärgiks on aidata kaasa läbipaistva ja kogukondi kaasava valitsemise arengule Eesti valdades ja linnades.  Projekti käigus rakendatakse tööle võrgustik  kohalikest  omavalitsustest, kes  soovivad avatud valitsemist süvitsi arendada  ja selleks kindlaid tegevusi kavandada. Esimese projekti sammuna soovitakse moodustada initsiatiivgrupp omavalitsustest, kes avatud valitsemist tähtsustavad, ja kus ka vabakond aktiviseerunud on.

NB! Kõik omavalitsused ja kodanikeühendused, kes tunnevad huvi initsiatiivgrupis osalemise vastu on oodatud kontakti võtma projekti juhi Kristina Reinsaluga

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.