fbpx

Avatud valitsemise põhimõtted väärivad rakendamist haldusreformis

04.03.2016

Täna tõmbas projekt “Avatud valitsemine kohalikes omavalitsustes” otsad kokku tõdemusega, et avatud valitsemise partnerluse põhimõtete rakendamine muutub haldusreformi läbiviimisel veelgi aktuaalsemaks.

Projekti juht Kristina Reinsalu märkis, et seni on omavalitsuste liitumiskõnelusi peetud ainult omavalitsusjuhtide ja volikogude tasandil, ent kaasata tuleks ka kogukondade esindajad. Läbi tuleks arutada erinevad kogemused ja võimalikud mudelid, kuidas suurenevate omavalitsuste tingimustes saaks kogukond otsustustes osaleda.

Avatud valitsemise partnerluse projekti eesmärgiks luua põhimõtted läbipaistva ja kogukondi kaasava valitsemise arendamiseks Eesti valdades ja linnades ja aidata kaasa tegevuskavade loomisele ning uute tegevuste elluviimisele. Kaheksas Eesti omavalitsuses (Tartu linn, Viljandi, Keila linn, Haljala vald, Rõuge vald, Mäksa vald ja Järva-Jaani vald) viis E-riigi Akadeemia läbi mõttekojad konkreetsete tegevuste plaanimiseks ja elluviimiseks.

Rõuge vallavanem Tiit Tootsi sõnul aitas projektis osalemine kogukonna huvidega rohkem arvestada. Samuti aitas projekt paremini mõtestada tegevusi, mis koostöös kogukonnaga juba toimuvad, ning andis uusi ideid ühitegevuseks.

Projekti suuremateks tegevusteks oli heade koostöönäidete konkursi korraldamine, et leida ja jagada parimaid praktikaid ka teistele omavalitsustele avatud valitsemise edendamiseks, ning üle-eestilise kogukondade ja omavalitsuste foorumi korraldamine.

E-riigi Akadeemia partneriteks tegevuste elluviimisel olid vabaühenduste esindajatena EMSL ja Linnalabor.

Rohkem infot:

http://www.avatudvalitsemine.ee/avpkov-platvorm/

https://www.ega.ee/et/project/avatud-valitsemise-partnerlus-kohalikes-omavalitsustes/