fbpx

EU4DigitalUA: koosvõime, e-teenused ja küberturvalisus Ukrainas

Ukraina
Küberturvalisus | Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Ukraina
Valdkonnad
Küberturvalisus | Valitsemine ja kaasamine
Kestus
10/2020 - 03/2024
Eelarve
10 002 600 €
Projektijuht
Kodulehekülg
Rahastajad
Euroopa Liit

E-riigi Akadeemia jätkab Ukrainas digiriigi arendamist ja Euroopa Liidu digitaalse ühisturu nõuetega vastavusse viimist Euroopa Liidu toetusprojekti EU4DigitalUA raames.

EU4DigitalUA koosneb kuuest osast:
1. komponent: koostalitlusvõime ja digitaalse valitsuse infrastruktuuri arendamine,
2. komponent: institutsioonide tugevdamine ja suutlikkuse arendamine,
3. komponent: kommunikatsioon ja üldsuse teadlikkus,
4. komponent: e-teenuste arendamine,
5. komponent: küberturvalisus ja andmekaitse,
6. komponent: ELi-Ukraina assotsiatsioonilepingu telekommunikatsiooni peatüki rakendamine ja valitsuse toetamine lairiba arendamisel.

eGA juurutab 1., 4. ja 5. (küberturvalisus) komponenti. Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP, Hispaania) juurutab 2., 3. ja 5. komponenti (andmekaitse). Komponenti 6 juurutavad mitmed organisatsioonid. Kõik tegevused viiakse ellu koostöös Ukraina Digipöörde Ministeeriumiga.

EU4DigitalUA on osa Euroopa Liidu laiemast e-valitsusega seotud toetusest Ukrainale. Projekt on jätk Euroopa Liidu ja liikmesriikide rahastatud programmile U-LEAD with Europe ja selle digiarenduste alaprojektile EGOV4UKRAINE, mis viidi ellu aastatel 2016-2020. Projektiga EGOV4UKRAINE loodi ja juurutati E-riigi Akadeemia juhtimisel avalike e-teenuste tugisüsteem, andmevahetustplatvorm Trembita ja avalike teeninduskeskuste infosüsteem Vulyk, et toetada avalike teenuste pakkumist.

 

Mida soovime saavutada?

eGA komponentide juurutamisel on järgmised tulemused:

 • Riigi põhiregistrid on jätkusuutlikud ja ühendatud andmevahetusplatvormiga Trembita
 • Aadressiregistri kontseptsioon on kokku lepitud
 • Alustatakse digitaalse identiteedi laialdast väljastamist
 • Ühtset riiklikku ID-numbrit rakendatakse esmastes registrites
 • On loodud tööriist lairibale juurdepääsu andmete visualiseerimiseks
 • Kasutusele on võetud e-teenuste arendamise metoodika
 • Loodud on tegus riiklik e-teenuse kompetentsikeskus
 • Paranenud on elektrooniliste teenuste kasutajasõbralikkus
 • Küberturvalisuse eest vastutavate ametnike ja ekspertide paranenud oskusteave
 • Paranenud on võimekus tuvastada ründeid ja sissetunge infosüsteemidesse
 • Kodanikele on loodud võimalus kontrollida, kuidas riik on kasutanud nende isikuandmeid.