fbpx

EU4DigitalUA: koosvõime, e-teenused ja küberturvalisus Ukrainas

Ukraina
Küberturvalisus | Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Ukraina
Valdkonnad
Küberturvalisus | Valitsemine ja kaasamine
Kestus
10/2020 - 03/2024
Eelarve
10 002 600 €
Projektijuht
Kodulehekülg
Rahastajad
Euroopa Liit

EU4DigitalUA projekt oli osa Euroopa Liidu laiemast digiriigi arendamise toetusest Ukrainale eesmärgiga jätkata Ukraina digisiiret ja harmoniseerida tegevused ELi digitaalse ühisturuga. Projekt koosnes viiest komponendist, mis jagati võrdselt kahe teostaja, eGA ja FIIAPPi vahel. eGA keskendus digitaalse ökosüsteemi parendamisele koostalitusvõime, digitaalse valitsemise infrastruktuuri arendamise, digitaalse teenuste arendamise ja küberturvalisuse kaudu.

Projekt viidi ellu COVID-19 pandeemia ja sellele järgnenud täiemahulise Venemaa Ukrainasse sissetungi keerulistes tingimustes. Projekt kohandus olukorraga, pakkudes Ukraina valitsusele õigeaegset ja vajalikku abi katsumustega toimetulekul. Vastusena Venemaa täiemahulisele agressioonile aitas eGA meeskond tagada avalike teenuste kättesaadavuse elanikele ning säilitada administratiivne suutlikkus, kindlustades turvalise andmevahetuse ning registrite toimimise.

Projekti töö tulemusena on Ukraina avalikud teenused kodanikele Diia-rakenduses paremini kättesaadavad ja valitsuse poolt tõhusamalt pakutavad. Lisaks lõi projekt kindla aluse avalike digiteenuste arendamise kiirendamiseks ja seeläbi digi-Ukraina ehitamiseks.

Kõik tegevused viidi läbi tihedas koostöös Ukraina Digipöörde Ministeeriumiga..

Projekt oli jätk Euroopa Liidu ja liikmesriikide rahastatud programmile U-LEAD with Europe ja selle digiarenduste alaprojektile EGOV4UKRAINE, mis viidi ellu aastatel 2016-2020. Projektiga EGOV4UKRAINE loodi ja juurutati E-riigi Akadeemia juhtimisel avalike e-teenuste tugisüsteem, andmevahetustplatvorm Trembita ja avalike teeninduskeskuste infosüsteem Vulyk, et toetada avalike teenuste pakkumist.

 

 

5
miljardit andmevahetust valitsuse registrite ja andmebaaside vahel
54
uut digiteenust
10
riigi põhiregistrit uuendatud
1
esimese ELi mittekuuluva riigi digiallkirja tunnustus ELi poolt
Mida saavutasime?

Ukraina avalikud teenused on nüüd kodanikele paremini kättesaadavad ja valitsuse poolt tõhusamalt pakutavad. Lisaks lõi projekt kindla aluse digitaalsete avalike teenuste arendamise kiirendamiseks ja seeläbi digi-Ukraina ehitamiseks.

Konkreetsemalt aitas projekt kaasa digitaalse infrastruktuuri arendamisele, toetas Trembita andmevahetusplatvormi toimimist ja hõlbustas selle laiendamist. Nelja aasta jooksul on Trembita abil tehtud enam kui 5 miljardit turvalist andmevahetust riigi infosüsteemide vahel. Tulemus saavutati tänu kümne suurema riikliku registri moderniseerimisele, Diia.Engine registrite platvormi loomisele ja uute asutuste toomisele platvormi kasutajate hulka.

EU4DigitalUA aitas kaasa ka Ukraina elektrooniliste usaldusteenuste harmoniseerimisele eIDASi määrustega. Üks projekti märkimisväärsemaid tulemusi oli Euroopa Komisjoni kinnituse saamine, et Ukraina usaldusteenused vastavavad ELi standarditele. See saavutus aitab Ukrainal edaspidi siseneda ELi digitaalsele ühisturule.

EU4DigitalUA projekt aitas kasutusele võtta 54 digiteenust, millega muudeti avalikud teenused kodanikele kättesaadavamaks ja tõhusamaks. Nende hulgas on kolm tervikteenust, mis sisaldavad kuni 15 teenust: e-Entrepreneur, välistudengite registreerimine ja e-Residency programm. Projekt aitas kaasa ka digitaalsete COVIDi sertifikaatide, karistusregistri tõendite ja abieluregistreerimise avalduste arendamisele Diia rakenduses.

Küberturvalisuse tugevdamiseks viidi läbi kaks praktilist küberturvalisuse harjutuste lainet. Samuti töötasid projekti eksperdid välja soovitused, kuidas vahetada küberturvaohtude korral teavet. Saadud teave leidis rakenduse sõja ajal korraldatud laiaulatuslike Vene küberrünnakute korral.

Lisaks töötati välja ja võeti kasutusele isikuandmetele juurdepääsu jälgimise rakendus. Sellega on loodud Ukraina kodanikele võimalus kontrollida, kuidas riik on kasutanud nende isikuandmeid.

Tutvu EU4DigitalUA projekti tegevuste ja saavutustega tegevustraportis.

 

Loe EU4DigitalUA raportit