fbpx

Eesti ja EL aitavad Ukrainal tulla toime küberturvalisuse ohtudega

24.05.2021

Eesti küberturvalisuse ettevõte CybExer Technologies ja E-riigi Akadeemia korraldasid 17. – 19. mail Kiievis küberturvalisuse õppuse Ukraina küberjulgeoleku eest vastutavate ametnikele. Küberrünnakute tõkestamise koolitusel osales üle 30 Ukraina side- ja teabekaitse eriteenistuse, julgeolekuteenistuse ja küberpolitsei ametniku.

Õppuse peakorraldaja Merle Maigre sõnul oli õppuse eesmärk parandada Ukraina küberjulgeoleku eest vastutavate ametkondade oskusi ära hoida rünnakuid ja nendega toime tulla. „Meie igapäevaelu sõltub väga palju küberruumi turvalisusest. Parim viis kaitsta riigi kriitilist taristut ja tagada teenuste toimimine on olla hästi ettevalmistatud küberrünnakuks. Küberõppuse käigus saavad kübermeeskonnad harjutada koostööd, proovile panna oma sisemised protseduurid ja küberrünnakute avastamise ning neile reageerimise oskused,” ütles E-riigi Akadeemia küberturvalisuse vanemekspert Merle Maigre.

Õppusel osalenud Ukraina valitsusside- ja teabekaitse teenistuse juhataja asetäitja Viktor Zhora sõnul toetab õppus Ukraina küberkaitse reformi läbiviimist. „Ukraina küberkaitse reformi üks olulisim tegevus on küberspetsialistide erialaste teadmiste ja oskuste suurendamine. Nende õppustega tegime olulise sammu selles suunas. See sai võimalikuks tänu uuendatud küberkeskuse koolituskeskusele. Selliseid keskusi on kogu maailmas ainult 20 ja kuus neist asuvad USA-s, ” märkis Zhora.

Õppus toimus Eesti küberturvalisuse ettevõtte CybExer Technologies simulatsioonikeskkonnas. Ukraina küberjulgeolekuasutuste ametnikest koosnevad “sinised meeskonnad“ said õppuse käigus teada, kuidas küberründajad tegutsevad, milliseid indikaatoreid maha jätavad ja kuidas infosüsteemide vahel liiguvad.

Ukraina küberturvalisuse võimekuse tõstmist rahastab Euroopa Liit abiprojekti EU4DigitalUA raames. Projekttoetab Ukraina digiarenguid ja nende ühtlustamist ELi ühtse digitaalse turuga. Projekti tegevusi viivad ellu E-riigi Akadeemia ning Hispaania sihtasutus FIIAPP aastatel 2020 – 2024.