fbpx

eGA ja CybExer parandavad Ukraina küberrünnakutele reageerimise oskusi

23.09.2021

20.-22. septembril viisid E-riigi Akadeemia (eGA) ja CybExer Technologies Kiievis läbi küberturvalisuse õppuste teise ​​etapi Ukraina peamistele küberturvalisusega tegelevatele avaliku sektori asutustele. Küberrünnakute vastu võitlemise koolitussimulatsioonil osales üle 50 töötaja Ukraina valitsusside ja teabekaitse teenistusest (SSSCIP), kaitsepolitseist (SBU), küberpolitseist, kaitseministeeriumist ja keskpangast (NBU).

 

Photo: Organisers of the training

 

Õppused viidi läbi Euroopa Liidu rahastatava projekti EU4DigitalUA raames E-riigi Akadeemia (eGA) eestvedamisel CybExer Technologies OÜ simulatsioonikeskkonnas.

Sellised õppused annavad ainulaadse võimaluse töötada välja stsenaariumid küberrünnakute tõrjumiseks reaalsusele lähedastes tingimustes, harjutada meeskondadevahelist tööd ja parandada küberünnakutega toimetuleku oskusi,“ märkis SSSCIP juhataja asetäitja Viktor Zhora.

Foto: Ajakirjanike briifing

 

Euroopa Liidu Ukraina toetusrühma liige Tanel Tang osales Kiievis toimunud tagasiside seminaril. “Vaja on ühiseid jõupingutusi, et tugevdada Ukraina küberruumi ja riigiasutuste teadlikkust küberturvalisusest,” ütles hr Tang. “Ukraina digipöörde edu sõltub turvalistest ja usaldusväärsetest digitööriistadest ja ühendustest. Kaasates Euroopa Liidu parimaid teadmisi ja eksperte, aitame Ukraina küberjulgeoleku eksperte küberproovikivideks ette valmistuda,” sõnas Tang.

Koolitusel osalejad olid jagatud sinisteks ja punasteks võistkondadeks. Ukraina juhtivatest küberjulgeoleku ekspertidest koosnevad sinised meeskonnad osalesid küberõppusel, mis viidi läbi “elava tule” meetodil. Korraldajate punane meeskond alustas intensiivset reaalajas rünnakut siniste meeskondade virtuaalse taristu vastu. Iga sinine meeskond pidi kriisiolukorda hindama ning sellest tulenevalt tagama teenuste ja võrkude kaitse

Foto: Tagasiside seminar koolitusel osalenutele

 

IT- ja küberturvalisuse eest vastutavatele töötajatele õige koolituse pakkumine on olulisem kui kunagi varem. Küberturvalisuse oskuste parandamiseks ei piisa pelgalt teoreetilisest lähenemisest. Meil on hea meel pakkuda Ukraina ametkondadele Eesti uusi tehnoloogilisi lahendusi, mis võimaldavad kasutada keerukaid virtuaalseid õpikeskkondi. Küberturvalisus vajab pidevat harjutamist, et riik püsiks,” ütles õppuste korraldaja Merle Maigre eGAst.

 

Foto: Merle Maigre

 

Koolitus lõppes tagasiside seminariga osalenud asutuste juhtidele, kus käsitleti küberrünnakutele reageerimise tõhusat korraldamist. Erilist tähelepanu pöörati koostööle Ukraina küberturvalisuse ametkondade vahel.

Foto: Asutuste juhtide tagasiside seminar

 

Taustainfo:

Projekti EU4DigitalUA rahastab Euroopa Liit 20,5 miljoni euroga. EU4DigitalUA on keskendunud Ukraina riigi digitaalse taristu, avalike e-teenuste, küberturvalisuse ja andmekaitse edasiarendamisele. Projekti viivad aastatel 2020–2024 ühiselt ellu E-riigi Akadeemia (eGA) ja Hispaania sihtasutus FIIAPP.

 

Lisateave: 

EU4DigitalUA.eu ja facebook.com/EU4DigitalUA