fbpx

Olulise taristu küberkaitse seminar Gruusia ametnikele

09.07.2021

eGA koolitas veebiseminaril Gruusia küberturvalisuse ametnikke riigi olulise taristu küberkaitse tõhustamise teemal.

Riikliku julgeolekunõukogu büroo poolt korraldatud seminari eesmärk oli suurendada Gruusia elutähtsa infrastruktuuri küberturvalisuse kaitsevõimet, koolitades riiklikku pädevat asutust /asutusi oma tegevuste vastavusse viimisel ELi võrgu- ja infoturbe direktiivi standarditega.

EGA küberturvalisuse eksperdid Epp Maaten ja Merle Maigre kaardistasid küberturvalisuse aspektist riikliku elutähtsa taristu, tutvustasid metoodikaid ja kriteeriume oluliste teenuste pakkujate määramiseks ning tõid teiste riikide näiteid. Samuti tutvustasid nad võrgu- ja infoturbe direktiivi mõistes pädevate asutuste ülesandeid ja nõudeid põhiteenuste pakkujatele. Lisaks käsitlesid nad koostööd ja reageerimist laiaulatuslikele küberintsidentidele riiklikul tasandil ja ELi riikide vahel.

Gruusia riikliku julgeolekunõukogu büroo esindajad tutvustasid käimasolevat küberturbe reformi ja erinevaid koostööalgatusi.

Seminaril osales rohkem kui 30 olulise taristu kaitse eest vastutavate valitsusasutuste ametnikku. Esindatud oli digitaalse valitsemise amet, küberturvalisuse büroo, riigi julgeolekuteenistus, siseministeerium, riikliku inspektoriteenistus, majandus- ja säästva arengu ministeerium Gruusia riiklik energia- ja veevarustuse reguleerimise komisjon, Gruusia riiklik elektrisüsteem, Gruusia keskpank ja Gruusia riiklik kommunikatsioonikomisjon.

Seminar toimus Eesti Välisministeeriumi toetatud projekti “Arenguriikide küberturbevõimekuse edendamine digipöörde toetuseks” raames.