fbpx

EU4DigitalUA: digitaristu, küberturvalisus, digiteenused 2020-2024

Ukraina
Loe
Riigid
Ukraina
Kestus
2022 - 2024

Me elame digitaalses maailmas, kus tehisintellekt teeb esimesi samme ja digitaalsed andmevood mõjutavad SKP kasvu rohkem kui traditsiooniline kaubandus. Ka avalik sektor digitaliseerib oma teenuseid. Peaaegu nelja aastaga on Ukraina avalik sektor teinud märkimisväärse digihüppe ja meil on hea meel, et oleme saanud ELi toetatud EU4DigitalUA projektiga sellele protsessile kaasa aidata.

Need peaaegu neli aastat töötas projekt ebatavalistes oludes – esmalt COVID-19 pandeemia ja seejärel täiemahuline Venemaa sissetung Ukrainasse. Hoolimata nendest katsumustest kohandus projekt ja pakkus õigeaegset ning vajalikku abi Ukraina avalike teenuste osutamisel ning riigi andmevahetuse käigushoidmisel.

Nende peaaegu nelja aasta jooksul arendasime välja 54 e-teenust, sealhulgas unikaalseid keerulisi teenuseid nagu e-Ettevõtja ja Ukrainas töötavatele välismaalastele mõeldud uResidency. EU4DigitalUA projekt arendas välja Ukraina olulisimad avalikud registrid ja toetas Trembita andmevahetusplatvormi laienemist. Üks projekti silmapaistvam tulemus oli Euroopa Komisjoni kinnitus, et Ukraina usaldusteenused vastavad ELi standarditele ning digiallkirjad on vastastikku tunnustatud.

Meie saavutused said võimalikuks ainult tänu tugevatele toetajatele ja koostööle meie partneritega ning projekti rahastajaga – Euroopa Liiduga. Täname Ukraina Digisiirde Ministeeriumit ja kõiki meie partnereid nende pühendumuse ja koostöö eest Ukraina digiarengu hüvanguks. Käesolev projekti raport annab ülevaate projekti tegevustest ja saavutustest.