fbpx

Valitsemine ja kaasamine

Digisiire on kollektiivne protsess

Digiareng algab tipptasemel juhtimisest, tugevast organisatsioonilisest raamistikust ja selgest visioonist, kuhu edasi liikuda. Selleks, et digisiire päriselt õnnestuks, tuleb sihipäraselt kaasata huvirühmi ja inimesi, kes tahavad digitaliseerimisega kaasnevate muutustega kaasa minna ja kel on selleks vajalikud oskused.

Valitsemise ja kaasamise kompetentsikeskus aitab teil

  • koostada digisiirde tegevuskavasid ja tööplaane, suurendamaks digialgatuste mõju ning aitamaks jagada suuri eesmärke selgelt mõõdetavateks väiksemateks sammudeks,
  • juurutada läbipaistvat, vastutustundlikku ja osaluspõhist valitsemist, kasutades IKT potentsiaali paremate otsuste tegemiseks ja teadlike sammude astumiseks digiühiskonna suunas,
  • luua suutlikkuse suurendamise raamistikke ja programme, et süstemaatiliselt täiustada kõigi digisiirde protsessis osalejate mõtteviisi, teadmisi ja oskusi.

eGA ekspertide soovituste, koolituste ja nõustamise abil saavad valitsused ja kodanikuühendused keskenduda peamisele, mida digilahendused võimaldavad – jätkusuutliku sotsiaalse ja majandusliku mõju saavutamisele.