fbpx

DRIVE: Digilõhe uuring ja mõju haavatavatele e-kodanikele

Gruusia | Ukraina
E-demokraatia
Riigid
Gruusia | Ukraina
Valdkonnad
E-demokraatia
Kestus
09/2021 - 08/2023
Eelarve
289414 €
Projektijuht
Partnerid

Gruusias: Infovabaduse Arendamise Instituut (Institute for Development of Freedom of Information (IDFI)

Ukrainas: GOLOCALiga (11/2022 – ); 2030: Tech for Public Good (09/2021 – 10/2022)

Rahastajad

Projekti “DRIVE: Digilõhe uuring ja mõju haavatele e-kodanikele” eesmärk on Gruusia ja Ukraina digitaalselt haavatavate rühmade elukvaliteedi paranemine kaasamise, teenuste pakkumise ja läbimõeldud poliitikakujundamise kaudu.

Ukrainas on fookuses noored, digisaadikud. Võimestame 30 noort märkama ja ennetama digitaalset haavatavust ning sellega tegelema ning (2) kujundama teenuse või ettepaneku, mis kaasaks digitaalselt haavatavaid inimesi. Täiendavaks eesmärgiks on, et iga digisaadik aitaks koolitada vähemalt viit digitaalselt haavatavate rühmade esindajat (vanad inimesed, riigisiseselt ümberasustatud isikud) ja toetada vähemalt kümmet Ukraina riigi teenuste portaali DIIA kasutamisel.

Eesmärkide täitmiseks teevad eGA ja kohalikud partnerid Ukrainas ja Georgias digilõhet kaardistava uuringu, koostavad soovitused tegevusteks, korraldavad koolitusi riigiasutustele ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele ning aitavad kaht soovitustel põhinevat kohalikku projekti ka viia ellu.

eGA teeb maksimaalse mõju saavutamiseks koostööd kahe kohaliku partneriga: Infovabaduse Arendamise Instituudiga (Institute for Development of Freedom of Information (IDFI) Gruusias ja Ukrainas GOLOCALiga (alates 11/2022). Kuni 10/2022 tegime koostööd ühendusega 2030: Tech for Public Good.

Artiklid

Shedding Light on the Digital Vulnerability: Challenges and Solutions

(Reinsalu, K.  (2022). Shedding Light on the Digital Vulnerability: Challenges and Solutions. In: Christine Leitner, Walter Ganz, Clara Bassano, Clara Bassano and Debra Satterfield (eds) The Human Side of Service Engineering. AHFE (2022) International Conference. AHFE Open Access, vol 62. AHFE International, USA.)