fbpx

DRIVE: Цифрові дослідження та вплив на вразливих е-громадян

Грузія | Україна
Countries
Грузія | Україна
Duration
09/2021 - 08/2023
Budget
289414 €
Partners

У Грузії: Інститут розвитку свободи інформації (IDFI)

В Україні: ГО “ГОЛОКАЛ” (з 11/2022 -); 2030: Технології для суспільного блага (09/2021 – 10/2022)

 

Funded by

Проєкт “DRIVE: Цифрові дослідження та вплив на вразливих е-громадян” має на меті покращити навички органів державної влади та організацій громадянського суспільства щодо залучення вразливих груп населення в Україні та Грузії для запобігання та подолання цифрового розриву.

В Україні основна увага приділяється молоді, цифровим амбасадорам (ЦА). 30 молодих людей отримають знання (1) про цифрову вразливість та про те, як її помітити, запобігти або працювати з нею, а також (2) про те, як розробити чудову послугу, ідею чи пропозицію для залучення вразливих у цифровому плані людей – “Не для мене без мене”. Особливою метою є сприяння кожному ЦА у навчанні представника цифрової вразливої групи (ЦВГ) у кількості 5 осіб (люди похилого віку, ВПО), а деяким – у навчанні принаймні щоб 10 осіб користувалися українським порталом DIA.

Кінцевою метою проекту є покращення якості життя вразливих груп громадян в Україні та Грузії шляхом залучення їх до процесу прийняття політичних рішень та надання послуг за допомогою цифрових технологій, а також створення для цього необхідних умов, обізнаності та навичок.

Для цього

 • Ми досліджуємо розбудову екосистеми, а саме вивчаємо зростаючий розрив в Україні та Грузії з точки зору цифрової грамотності, доступу до цифрових інструментів та цифрових навичок серед різних вразливих груп в Україні та Грузії
 • Готуємо рекомендації для дій,
 • Навчання організацій громадянського суспільства та органів державної влади роботі над цими рекомендаціями, а також
 • Перетворити дві з цих рекомендацій на пілотний проєкт, який буде реалізовано під час проєкту.

Для досягнення максимального впливу eGA співпрацює з двома місцевими партнерами: Інститутом розвитку свободи інформації (ІРСІ) в Грузії та з листопада 2022 року з ГО “ГОЛОКАЛ” в Україні. До жовтня 2022 року роль партнера виконувала організація “До 2030: Технології для суспільного блага”.

Статті

Проливаючи світло на цифрову вразливість: Виклики та рішення

(Рейнсалу, К. (2022). Проливаючи світло на цифрову вразливість: Виклики та рішення. In: Крістін Лейтнер, Вальтер Ганц, Клара Бассано, Клара Бассано і Дебра Саттерфілд (ред.) Людська сторона інженерії послуг. Міжнародна конференція AHFE (2022). Відкритий доступ AHFE, том 62. AHFE International, США).

 

Podcast 🎧 & blog: Addressing digital vulnerabilities to empower citizens

 

Nothing for me without me – masterclasses in Georgia on designing proposals to address digital vulnerability

Тематичне дослідження
Грузія

( МСЕ, 2022; Geostat, 2022)

Україна

(МСЕ, 2022; Уряд України, 2021)

 •  76% населення користуються Інтернетом
 • Рівень доступу до Інтернету становить 91% у містах,
 • 78,9% у сільській місцевості
 • 60% в областях з найнижчими показниками
 • 75% населення користуються Інтернетом
 • 35% усіх сільських жителів не мають можливості доступу до інтернету через фіксований широкосмуговий зв’язок
 • 53% українців мають нижчий за базовий рівень цифрових навичок

 

Прискорення впровадження цифрових і технологічних рішень в усіх секторах економіки та суспільства може спричинити додаткові ризики для вразливих верств населення, створюючи та поглиблюючи цифровий розрив. Там, де частини суспільства вже опинилися в несприятливому становищі, швидкий цифровий розвиток може поглибити розрив між тими, хто має кращі можливості для повного використання його переваг, і тими, хто не має таких можливостей.

 

Згідно з визначенням цього проєкту, цифрово вразливі групи (ЦВГ) – це ті, чия цифрова участь у прийнятті політичних рішень та отриманні електронних послуг ускладнюється через недостатню обізнаність у цифрових питаннях, доступ до технологічних переваг та/або недостатню цифрову грамотність та навички. Незважаючи на причини, ці бар’єри заважають деяким людям користуватися перевагами цифрової трансформації і, таким чином, мають негативний вплив на їхні права, інтереси та повсякденне життя.

 

Цифрова трансформація приносить розподілені вигоди для суспільства та економіки. Але існуючі та нові умови вразливості в суспільстві можуть зупинити позитивний широкомасштабний вплив. Особи, які раніше могли не опинитися в уразливому становищі, можуть зіткнутися з новими перешкодами. А групи ризику можуть погіршити своє соціально-економічне становище в суспільстві.

Цілі проєкту

У проєкті DRIVE: Цифрові дослідження та вплив для вразливих е-громадян Академія електронного управління об’єднала зусилля з ОГС та відповідними зацікавленими сторонами в Україні та Грузії з метою

 • Допомогти відповідним зацікавленим сторонам у підвищенні їхньої обізнаності про цифрову вразливість
 • Розвивати навички та співпрацю між ними для задоволення потреб вразливих у цифровому плані груп населення.

Метою проєкту є подолання нерівності у доступі, наявності та використанні онлайн-сервісів відповідно до рекомендацій ООН щодо Цілі сталого розвитку №10.

 

За допомогою DRIVE ми прагнемо, щоб якість життя вразливих груп населення в Україні та Грузії змінилася на краще. Це може відбутися шляхом покращення їх цифрової участі у прийнятті політичних рішень та використання онлайн-послуг, за наявності необхідних умов для цього – доступу, обізнаності, навичок.

 

З цією метою органи державного управління та ОГС повинні бути обізнані з потребами та спільними викликами вразливих груп населення, водночас покращуючи співпрацю між ними для ефективного реагування на ризики поглиблення цифрового розриву.

 

Зацікавленими сторонами в DRIVE є не самі громадяни, а державні адміністрації та ОГС на місцевому та національному рівнях. Саме групи вразливого населення є основними одержувачами вигод, на досягнення яких спрямовані бачення та цілі проєкту.

 

Результати

Проєкт спрямований на досягнення трьох ключових результатів:

 • Органи державного управління та ОГС усвідомлюють цифрові вразливості, з якими можуть стикатися різні верстви населення, розуміють їхні потреби та відносні прогалини в цифровій грамотності та доступі до цифрових технологій;
 • Державні органи влади та ОГС здатні продуктивно співпрацювати і, як наслідок, розробляти заходи реагування на потреби та прогалини, виявлені в процесі оцінювання цифрових послуг. Реалізація цих заходів означає створення більш прозорої, підзвітної та учасницької структури електронного урядування;
 • Остаточне зміцнення потенціалу місцевих партнерів, щоб підтримати досягнення бачення та цілей проекту за межами конкретного масштабу проекту. Це забезпечить турботу про групи вразливого населення і після завершення проекту, завдяки чому обізнаність про групи вразливого населення та їхні потреби стане важливою частиною цифрової політики в Україні та Грузії.

Таким чином, DRIVE надасть громадянському суспільству та політикам кращі інструменти для оцінки та усунення прогалин у сфері цифрової вразливості. Завдяки сталому формулюванню політики та відповідному фінансуванню вразливі групи населення досягнуть соціальної та цифрової інклюзії на довгі роки.

 

Діяльність проекту

 • Дослідження з розбудови екосистем

Проєкт розпочався із дослідження з розбудови екосистеми, щоб пролити світло на потреби та прогалини, які мають вирішити цільові групи. Попередні дослідження, проведені партнерами проекту в Україні та Грузії, визначили рівні цифрової зрілості та “білі плями” в доступі до Інтернету та звичках людей.

 

Два повних звіти про вразливх груп населення описують поточну ситуацію з цього питання в Україні (посилання) та Грузії (посилання). Вони містять всебічний аналіз існуючих даних та польових інтерв’ю, а також рекомендації щодо покращення співпраці між відповідними зацікавленими сторонами та визначення пріоритетності втручань для подолання несприятливого становища.

 • Навчання та практичні заходи

За допомогою тренінгів та практичних заходів* у змішаних форматах (онлайн/особисто) зацікавлені сторони отримують інформацію про розробку стратегії та фактичні дані для підготовки низки пропозицій щодо дій. На основі цих заходів проектний консорціум сприятиме розробці та впровадженню однієї ініціативи в кожній країні, забезпечуючи нагляд та відповідні внески на всіх етапах.

 • Створення місцевих центрів компетенції

Кінцевим результатом цієї діяльності, як очікується, стане створення місцевих центрів компетенції для підтримки та поширення цілей проекту в регіоні. Підвищена обізнаність та надійні передові практики щодо подолання цифрової вразливості розширюють можливості місцевих ОГС. Таким чином, вони зможуть надалі залучати як вразливі групи населення, так і державні адміністрації до свідомого врахування цих аспектів цифрового розриву при формуванні стратегії та політики.

 

* На діяльність проєкту в Україні в рамках Етапу 2 DRIVE наразі впливає триваюче територіальне вторгнення в країну збройних сил Російської Федерації.