fbpx

Aafrika riikide e-valitsemise analüüs, soovitused ja tegevuskava

Mitmed riigid
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Mitmed riigid
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
07/2017 - 11/2017
Eelarve
187 400 €
Projektijuht

Projekti eesmärgiks oli aitada ellu viia Euroopa Komisjoni dokumendis Digital4Development määratletud tegevussuundi neljas prioriteetses valdkonnas: interneti kättesaadavus, digioskused, digiettevõtlus ja digi rakendamine arengu tagamiseks. Selleks kaardistasid ja analüüsisid eGA eksperdid digiarenduste olukorda Aafrika riikides ja määratlesid riikide valmisoleku e-riigi arendamiseks. Analüüsi põhjal valmisid soovitused ja tegevuskava e-valitsemise edasiseks arendamiseks.

Tutvu raportiga siin: Guidelines and Roadmap for Full Deployment of E-governance Systems in Africa

Vaata raporti põhjal koostatud soovitusi rahastajatele Aafrika riikides e-valitsemisega tegelemiseks!

The project provided:

1.The review of the current situation of e-governance in 55 African countries:

  • current state of basic information society and e-governance statistics,
  • systems in place for developing the e-governance infrastructure (for example private-public partnership’s),
  • regulatory environment (legislation acts, degrees, internal procedures etc),
  • governmental institutional set-up (structures, mandates of the stakeholders and their functions),
  • present capacity of the human capital in critical organizations.

2. The recommendations and analysis of the current situation;

3. Roadmap of the countries capacity to develop coherent e-governance systems (both technical and non-technical aspects of it).