Aafrika riikide e-valitsemise analüüs, soovitused ja tegevuskava

Projekt koosneb Aafrika riikide e-valitsemise kaardistamisest ning olukorra analüüsist, mille alusel valmivad soovitused ja tegevuskava e-valitsemise edasiseks arendamiseks.

 

Projekti eesmärk on aidata ellu viia Euroopa Komisjoni dokumendis Digital4Development määratletud tegevussuundi neljas prioriteetses valdkonnas: interneti kättesaadavus, digioskused, digiettevõtlus ja digi rakendamine arengu tagamiseks. Selleks analüüsitakse digiarenduste olukorda Aafrika riikides ja määratletakse riikide valmisolek e-riigi komponentide kasutuselevõtuks.

Aafrika riikidest saadud digiolukorra andmete alusel selgitatakse välja erinevate e-riigi komponentide väljaarendamise tase riigiti, töötatakse välja lähtekohad riikide grupeerimiseks olemasoleva arengu taseme järgi ja töötatakse välja juhtnöörid edasiseks tegevuseks.

 

 

Valdkonnad

E-keskvalitsus

Kestus

07/2017 - 11/2017

Eelarve

187 400 €

Projektijuht

Linnar Viik