fbpx

Linnar Viik: Kolm soovitust digiarengu juhtimiseks Aafrikas

06.12.2017

 Aafrikas leiab aset ennenägematu digitehnoloogia areng ning seetõttu on valitsuste roll tugevate ja avatud e-valitsemise süsteemide loomisel olulisem kui kunagi varem, järeldub E-riigi Akadeemia ekspertide meeskonna koostatud Aafrika e-valitsemise hetkeolukorra ülevaatest. Tuginedes ülevaatele, annavad eksperdid Aafrika e-valitsemise arengu toetajatele kolm peamist soovitust.

Aset leidev ülemaailmne digirevolutsioon on sama oluline kui 19. sajandi tööstuslik revolutsioon, mis muutis radikaalselt meie ühiskondi ja maailma. Digitehnoloogiate kiire levik ning pidev innovatsioon muudab digiteenustele ülemineku isegi kättesaadavamaks, soodsamaks ja mõjusamaks kui need tehnoloogiad, mis olid tööstusliku revolutsiooni eesotsas. Digiteenustele ülemineku protsessid Aafrikas on selle hea näide.

Mobiil ennekõike

2000. aastal oli Aafrikas interneti levik vähem kui 0,5% elanikkonnast, 2007. aastal oli sama näitaja alla 5%. Selle tõttu jäid digitaalsed võimalused Aafrikale tihti kättesaamatuks. Ent praegu on Aafrikas üle 400 miljoni mobiilse interneti kasutaja ja rohkem kui 150 miljonit mobiilipankade kasutajat. Aastas kulutatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale ning paljudele valdkondlikele kiiret arengut võimaldavatele uuendustele rohkem kui 150 miljardit eurot. Oleme tunnistajateks digitehnoloogiate enneolematule kasvule. 2020. aastaks oodatakse Aafrikas interneti kasutajate arvu kahekordistumist ja Aafrika mobiilse andmeside liikluse kümnekordistumist.

Kiire kasvutrend ning sellega kaasnev kasutajakeskne innovatsioon loob ainulaadseid võimalusi majanduskasvuks, ettevõtluse digitaliseerimiseks, tootlikkuse kasvuks ja teenuste pakkumiseks. Sestap on valitsuste roll tugevate ja avatud e-valitsemise süsteemide loomisel olulisem kui kunagi varem.

Aafrika on eripalgeline manner

Aafrikat ei saa käsitleda homogeensete riikide hulgana, mis järgivad sarnaseid arengukavu. Hoopis vastupidi – Aafrika on suurte piirkondlike erinevustega eripalgeline manner, kus enamik riikidest pole digitehnoloogiate täit potentsiaali veel kasutama hakanud. Ka riikide siseselt on linna- ja maapiirkondade vahel väga suured erinevused. Samas annab tulevikuarengutest aimu  mitmete riikide suurlinnades toimuv.

E-riigi Akadeemia koostatud ülevaatest ilmnes, et Aafrika e-valitsemise valdkonna liidriteks on Botswana, Cabo Verde, Egiptus, Keenia, Mauritius, Maroko, Rwanda, Seišellid ja Lõuna-Aafrika Vabariik. Need on riigid, kellelt ümberkaudsed saavad õppida ja kellega kogemusi vahetada.

africa_leadingcountries

Soovitused e-valitsemise arendamiseks

E-riigi Akadeemia eksperdid andsid ülevaate põhjal kolm peamist soovitust e-valitsemise arengu juhtimiseks riiklikult, piirkondlikult kui ka kogu Aafrikat hõlmavalt. Need soovitused on järgmised:

  • Toetada konkreetsete organisatsiooniliste struktuuride loomist, mille ülesandeks on e-valitsemise arendamine riigis. Nende puudumise korral on oht, et töö on koordineerimata ja puudub jätkusuutlikkus.
  • Toetada koostööd ka väljaspool olemasolevaid piirkondlikke organisatsioone, seda eriti teadmiste vahetamiseks riikide vahel. Vaatamata sellele, et e-valitsemise arendamise tase Aafrika mandril varieerub, on paljudes riikides küllaldaselt asjakohaseid ekspertteadmisi, mida omavahel jagada.
  • Toetada Aafrika olemasolevaid piirkondlikke struktuure, nt Aafrika Liitu, mis aitaks kaasa e-teenuste sujuvale käibelevõtule tervel mandril.

Ülevaate ja soovitused koostasid Linnar Viik, Katrin Nyman-Metcalf, Kristina Kaljurand, Margus Püüa ja Tiina Viiderfeld.

Linnar Viik
Programmijuht