fbpx

Küberturvalisus

Riigi küberruum, digiühiskond ja e-teenused moodustavad keeruka keskkonna, mis ei saa ohutult eksiteerida kindla küberturvalisuseta. Valitsustel ja organisatsioonidel lasub tohutu vastutus küberturbealase võimekuse arendamisel ja säilitamisel, et tagada e-teenuste ohutu kasutus. E-riigi Akadeemia (eGA) küberturbespetsialistid jagavad lahkesti oma teadmisi ja kogemusi, kuidas muuta riigi küberruumi usaldusväärseks keskkonnaks.

eGA küberturvalisuse valdkonna teenused keskenduvad

 • riigi küberturbe organisatsiooniliste, seadusandlike ja tehniliste aspektide kaardistamisele ja arendamisele,
 • valitsusorganisatsioonide küberturbealaste teadmiste parendamisele, tegevuspõhimõtete väljatöötamisele ja õigusaktide koostamisele, organisatsioonide võimekuse suurendamisele, turvameetmete rakendamisele ning koostöö arendamisel teiste riikide või organisatsioonidega.

Koolitus-, konsultatsiooni- ja uuringuvaldkonnad

Poliitikakujundus ja seadusandlus

 • Küberturvalisuse strateegia ja rakendusplaan / teekaart
 • Küberturvalisuse standardid ja turberaamistikud
 • Konkreetsed poliitikadokumendid
 • Küberturvalisuse alaste õigusaktide väljatöötamine, sealhulgas küberturvalisuse sertifitseerimise raamistik
 • Nõustamine riikliku õigusraamistiku ühtlustamiseks EL võrgu- ja infoturbe direktiiviga

Organisatsiooniline võimekus

 • Organisatsioonilise raamistiku (rollid ja vastutus), sh küberturvalisuse kriisireguleerimise süsteemi väljatöötamine riiklikul tasandil
 • CERT / CSIRT või küberpolitsei võimekuse arendamine
 • Küberturvalisuse kriisiohjamissüsteem
 • Kriitilise infotaristu kaardistamine vastavalt EL NIS direktiivile
 • Kriitilise infotaristu kaitse ja oluliste teenuseosutajate võimekuse suurendamine

Koolitus ja teadlikkus

 • Küberturvalisuse koolitused (tegevuspõhimõtted, raamistikud, küberhügieen)
 • Küberturvalisuse õppused (intsidendi- ja kriisihaldus)
 • Teadlikkuse tõstmine (kampaaniad, materjalid)

Uurimis- ja arendustegevus

 • Rigi küberturvalisuse olukorra ülevaade/hinnang
 • Riikide küberturvalisuse võrdlus, parimate tavade analüüs

Pakutav tegevuste ja väljatöötatavate materjalide kogum hõlmab poliitikadokumente, soovitusi, konsultatsioone, koolitusi ja õpitubasid, õppereise, abi konverentside korraldamisel, teadlikkuse tõstmise üritusi ja materjale, analüüse ja uuringuaruandeid ning vajadusel tuge tehnoloogia rakendamisel.

 

Konsultatsiooniprotsess

Koostöös tellijaga määratleme projekti eesmärgid ning otsime selle rahastamisvõimalusi.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust Epp Maanteniga epp.maaten @ ega.ee.

 

Tutvu meie edulugudega 

Riiklik küberturvalisuse indeks

E-riigi Akadeemia turvaeksperdid on loonud tööriista riikide küberturbealase võimekuse hindamiseks ja arendamiseks. Indeksi peamine eesmärk on tõsta esile küberturvalisusega seotud probleemid, mis vajavad valitsuse tähelepanu, ning aidata suurendada riikide küberturbealast võimekust.

Lisateave riikliku küberturvalisuse indeksi kohta

 

ELi idapartnerluse piirkonna küberturvalisuse uuring

Armeenias, Aserbaidžaanis, Valgevenes, Gruusias, Moldovas ja Ukrainas läbi viidud küberturvalisuse uuring annab ülevaate digiturvalisuse olukorrast ELi idapartnerluse riikides. Samuti antakse nende riikide valitsustele soovitusi küberturvalisuse taseme tõstmiseks oma riigis.

Lisateave ELi idapartnerluse piirkonna küberturvalisuse uuringu kohta

 

Küberturbealase võimekuse suurendamine Moldovas

E-riigi Akadeemia on alates 2012. aastast toetanud Moldovat küberturbealase võimekuse suurendamisel. Moldova rakendab riiklikku küberturvalisuse kava ning on koostanud kõikidele valitsusorganisatsioonidele küberturvalisuse põhinõuded.

Loe lisaks meie projektide kohta: Usaldusväärne ja turvaline digiühiskond Moldovale ja Moldova küberturbealane võimekus.