fbpx

Riikide küberturvalisus

Infoühiskond ei saa ohutult eksiteerida ilma küberturvalisuseta

Riigi küberruum, digiühiskond ja e-teenused moodustavad keeruka keskkonna, mis ei saa ohutult eksiteerida ilma küberturvalisuse kaitseta. Valitsustel ja organisatsioonidel lasub tohutu vastutus küberturbealase võimekuse arendamisel ja säilitamisel, et tagada e-teenuste ohutu kasutus.

E-riigi Akadeemia (eGA) küberturvalisuse eksperdid pakuvad tuge valitsusorganisatsioonidele riigi küberruumi muutmisel usaldusväärseks keskkonnaks, aidates sellega kaasa digipöörde läbiviimisele riigis.

Toetudes riikliku küberturvalisuse indeksi metoodikale, keskendub eGA küberturvalisuse korraldusele, seadusandlusele ja tehnoloogilistele teemadele riigi tasandil ning kaardistab ja hindab riikide küberturvalisust. Vaata lähemalt NCSI.ega.ee!

 

Koolitus-, konsultatsiooni- ja uuringuvaldkonnad

Riigi küberturvalisuse hindamine

 

Poliitikakujundus ja seadusandlus

 • Küberturvalisuse strateegia ja rakendusplaan / teekaart
 • Küberturvalisuse standardite ja turberaamistike rakendamine,  sealhulgas küberturvalisuse sertifitseerimise raamistiku loomine
 • Küberturvalisuse alaste õigusaktide väljatöötamine
 • Nõustamine riikliku õigusraamistiku ühtlustamiseks EL võrgu- ja infoturbe direktiiviga
 • Poliitikadokumentide väljatöötamine

 

Küberkestlikkuse saavutamine: võimekuse arendamine ja tõhus koostöö avaliku ja erasektori vahel

 • Riigi tasandil organisatsioonilise raamistiku loomine, sealhulgas küberjulgeoleku kriisijuhtimissüsteemi väljatöötamine
 • CERT / CSIRT ja küberpolitsei suutlikkuse suurendamine
 • Kriitilise taristu kaardistamine vastavalt EL NIS direktiivile
 • Kriitilise taristu kaitse ja oluliste teenuseosutajate suutlikkuse suurendamine
 • Turvameetmete rakendamine
 • Riskihindamine ja riskijuhtimise protseduurid ning plaanid

 

Küberkuritegevuse vastu võitlemine

 • Küberkuritegevuse vähendamise riikliku organisatsioonilise raamistiku väljatöötamine, mis hõlmab õiguskaitseorganeid ja CSIRTi
 • Arendamist vajavate valdkondade kaardistamine ja õiguskaitseasutuste ning CSIRT-ide vajaduste väljaselgitamine
 • Koostöö arendamine riigisiseselt, rahvusvaheliste organisatsioonide ja teiste riikidega

  

Võimekuse suurendamise

 • Küberturvalisuse õppereiside ja koolituskursuste (poliitika, raamistikud, küberhügieen) väljatöötamine ja läbiviimine
 • Küberturvalisuse õppuste (hõlmavad intsidendi- ja kriistihaldust) väljatöötamine ja läbiviimine
 • Teadlikkuse tõstmine kampaaniate ja infomaterjalide abil

 

Meie pakutavad materjalid hõlmavad poliitikadokumente, soovitusi, konsultatsioone, koolitusi ja õpitubasid, õppereise, abi konverentside korraldamisel, teadlikkuse tõstmise üritusi ja materjale, analüüse ja uuringuaruandeid ning vajadusel tuge tehnoloogia rakendamisel.

 

Konsultatsiooniprotsess

Meil on hea meel teha teiega koostööd projektide loomisel ja neile rahastusvõimaluste leidmisel. eGA nõustamisprotsess koosneb mitmest etapist ja on tõhusaim terviklikult läbiviiduna, kuid tulenevalt kliendi vajadusest, oleme valmis läbi viima ka üksiktegevusi.

 

Soovid teha koostööd? Võta ühendust!

Kuidas küberturvalisuse indeksit oma riigi heaks tööle panna?
Kuidas küberturvalisuse indeksit oma riigi heaks tööle panna?

Video annab ülevaate riikide küberturvalisuse indeksist (NCSI) ning tutvustab üksikasjalikult, kuidas seda kasutada. Vaata lähemalt: NCSI.ega.ee

Video annab ülevaate riikide küberturvalisuse indeksist (NCSI) ning tutvustab üksikasjalikult, kuidas seda kasutada. Vaata lähemalt: NCSI.ega.ee