fbpx

Koosloomeline poliitikakujundamine

Belgia | Bulgaaria | Eesti | Island | Kreeka | Läti | Portugal | Sloveenia | Ungari
E-demokraatia
Riigid
Belgia | Bulgaaria | Eesti | Island | Kreeka | Läti | Portugal | Sloveenia | Ungari
Valdkonnad
E-demokraatia
Kestus
01/2021 - 12/2023
Eelarve
139 275 €
Partnerid

Centre for Social Sciences of Hungarian Academy of Sciences (Hungary),
Foundation of Public Participation (Latvia),
Centre for Public Policy PROVIDUS (Latvia),
Institute for Electronic Participation (Slovenia),
“SCIENCE FOR YOU” NPC – SciFY (Greece),
ProInfo Foundation (Bulgaria),
OneSource Consultoria Informática Lda (Portugal),
DIMOS ATHINAION EPICHEIRISI MICHANOGRAFISIS (DAEM S.A.) (Greece),
Citizens Foundation Iceland (Iceland),
European Citizen Action Service (ECAS) (Belgium), European Environmental Bureau (Belgium)

Rahastajad

Tehnoloogia järjest suurem kasutamine on muutnud demokraatiat ning viisi, kuidas osapooled on kaasatud otsustusprotsessi. Ehkki poliitikakujundajad kasutavad demokraatlike protsesside edendamiseks e-tööriistu, on nende tööriistade edukust endiselt raske hinnata, kuna puudub e-osaluse kogemuse hindamise metoodika. Lisaks puuduvad tõhusad mehhanismid kodanike ja kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasamiseks Euroopa poliitiliste lahenduste ühisloomeprotsessi, ehkki kohalikul ja riiklikul tasandil kasutatakse ühisloomet üha enam.

Sellest ajendatult testime CODE Europe projektis viies riigis koosloomelist poliitikakujundamist kliima, täpsemalt õhukvaliteedi teemal. Projektis osalevad organisatsioonid töötavad välja metoodika e-osaluseksperimentide läbiviimiseks ja hindamiseks. Samuti testivad projekti läbiviijad “social listening” (sotsiaalne kuulamine) meetodit, et hinnata ühismeedias leiduvat nö avalikku arvamust õhukvaliteedi teemadel täiendavalt koosloomes otseselt osalevate kodanikele.

Projekti üheks väljundiks on juhis eetiliseks “sotsiaalne kuulamise”-meetodi kasutamiseks, pöörates samas rõhku ka inimeste privaatsuse ja andmete kaitsele.

Mida teeme?

Projekti käigus

  • töötame välja üldkasutatava metoodika e-osalemise läbiviimiseks ja tulemuslikkuse hindamiseks
  • loome juhise eetiliseks “sotsiaalse kuulamise” meetodi kasutamiseks, pöörates samal ajal rõhku inimeste privaatsuse ja andmete kaitsele.
  • aitame kaasa koosloomelise poliitikakujundamise oskuste ja teadmiste ning üldise demokraatliku kultuuri ja kodanikuteadlikkuse kasvule Euroopas ning jagame laialdaselt projekti kestel saadud teadmisi