fbpx

CODE Europe: Koosloomeline poliitikakujundamine

Belgia | Bulgaaria | Eesti | Island | Kreeka | Läti | Madalmaad | Portugal | Sloveenia | Ungari
E-demokraatia
Riigid
Belgia | Bulgaaria | Eesti | Island | Kreeka | Läti | Madalmaad | Portugal | Sloveenia | Ungari
Valdkonnad
E-demokraatia
Kestus
01/2021 - 12/2023
Eelarve
139 275 €
Partnerid

Centre for Social Sciences of Hungarian Academy of Sciences (Hungary),
Foundation of Public Participation (Latvia),
Centre for Public Policy PROVIDUS (Latvia),
Institute for Electronic Participation (Slovenia),
“SCIENCE FOR YOU” NPC – SciFY (Greece),
ProInfo Foundation (Bulgaria),
OneSource Consultoria Informática Lda (Portugal),
DIMOS ATHINAION EPICHEIRISI MICHANOGRAFISIS (DAEM S.A.) (Greece),
Citizens Foundation Iceland (Iceland),
European Citizen Action Service (ECAS) (Belgium), European Environmental Bureau (Belgium)

Kodulehekülg
Rahastajad

CODE Europe on riikidevaheline koosloomeplatvormide testprojekt. Projekti mõte on kaardistada, mida arvavad tallinlased kodulinna õhu puhtusest, leida koosloomes lahendusi õhukvaliteedi tagamiseks ning teha sellest tulevaid seadusettepanekuid linnavalitsusele ja Euroopa poliitikakujundajate jaoks.

 

TUTVU PROJEKTI KOKKUVÕTTEGA

 

Õhukvaliteedi teemaline koosloome koosnes neljast etapist:

  1. Probleemide kaardistamine – osalejad kaardistasid õhukvaliteediga seotud probleeme, millega nad oma igapäevaelus kokku puutuvad.
  2. Probleemide lahendamine – osalejad pakkusid lahendusi 1. etapis kaardistatud probleemidele
  3. Ideede valik – osalejad hindasid 2. etapis kõikides linnades pakutud lahendusi, et sõeluda Euroopa poliitikakujundajate jaoks välja kõige populaarsemad ideed ja prioriteedid.
  4. Poliitika kujundamine – eelmiste etappide põhjal koostasid osalejad koos valdkonna ekspertidega ja Euroopa Keskkonnabüroo juhtimisel seadusettepanekud õhukvaliteedi olukorra parendamiseks.

 

Kestus: 1. jaanuarist 2022 kuni 15. jaanuarini 2023

Osalenud linnad: Ateena (Kreeka), Riia (Läti), Tallinn (Eesti), Lissabon (Portugal), Burgas (Bulgaaria) ja Budapest (Ungari). Lisaks löid projektis kaasa ka Amsterdam (Madalmaad), Berliin (Saksamaa), Brüssel (Belgia) ja Podgorica (Montenegro).

Tutvu tallinnlaste lahendusettepanekutega õhusaaste vähendamiseks. Ettepanekuid kogusime projekti teises etapis kuni 15. juulini.

 TALLINLASTE ETTEPANEKUD ÕHUSAASTE VÄHENDAMISEKS 

 

CODE Europe projekti toetavad Island, Liechtenstein ja Norra EEA and Norway Grants piirkondliku koostöö toetusfondi kaudu. Projekti eesmärk on välja töötada ja reaalses elus katsetada uuenduslikku mudelit kodanike kaasamiseks avaliku poliitika kujundamisse, mis põhineb täiustatud e-osaluse ja digitaalse demokraatia tööriistadel.

Projekti teised tegevused

 

  • Õhukvaliteedi teemade seire veebikeskkondades

Projekt loob õhuseire teemaliste arutelude seiramiseks veebikanalites sotsiaalse kuulamise digitaalse tööriistaja tulemuste kuvamiseks digitaalse töölaua.

 

  • E-osaluse hindamise raamistik ja sotsiaalse kuulamise eetilised juhised

Töötasime välja universaalse metoodika e-osaluse kogemuste hindamiseks ja juhised eetilise sotsiaalse kuulamise rakendamiseks. Sotsiaalset kuulamist kasutame veebiallikatest pärit hinnangute, ootuste ja ettepanekute kogumiseks ja analüüsimiseks.

 

  • Poliitikasoovitused

Kodanike õhukvaliteedi parendamise ettepanekute põhjal koostame poliitikasoovitused, mille esitame asjaomastele kohalikele, riiklikele ja Euroopa Liidu otsustajatele. Projekti tulemusena tekivad poliitikasoovitused õhukvaliteedi parendamiseks Euroopas ning koosloome kasutamiseks demokraatlikes otsustusprotsessides.

 

  • Üritused ja teadlikkuse tõstmine

Projekt korraldab mitmesuguseid riiklikke, piirkondlikke ja üleeuroopalisi üritusi, mille eesmärk on tõsta üldsuse teadlikkust koosloomest ja selle tulemusel valminud poliitikasoovitustest.

Projekti viib ellu konsortsium, mida juhib CSS – Ungari Sotsiaalteaduste Keskus. Projekti e-osaluse hindamise raamistiku ja sotsiaalse kuulamise eetilised juhised töötas välja E-riigi Akadeemia (eGA).

 

Loe CODE Europe projektist lähemalt!