fbpx

AntiCorr: Moldova kodanike võimestamine korruptsiooniga võitlema

Autor: Adheele Tuulas

2020.aasta sündmused tõid enesega rahulolu sügavustest pinnale kriisi tingimustes jätkuvate sotsiaalsete probleemide tegeliku mõju. Organisatsiooni Transparency International (TI) korruptsioonitaju indeksi 2020 (CPI) värsked uurimistulemused näitavad, et kuigi ühiskond liigub kindlalt edasi, on igivana korruptsiooniprobleem murettekitavalt mõjutanud isegi üleilmset reageerimist COVID-19-le ja õhutab jätkuvalt demokraatia kriisi teket.

Kui mõistame, et korruptsioon on mitmetahuline ja keerukas probleem, saab meile selgeks: meil on tarvis uuenduslikke lahendusi – näiteks digitaalsete tööriistade kasutuselevõttu – et võimestada sidusrühmi nende jätkuvas võitluses korruptsiooni vastu.

Selle lähenemisviisi edukas näide on E-riigi Akadeemia (eGA) hiljutine koostöö Moldova valitsusväliste organisatsioonide poliitika- ja reformikeskusega (CPR Moldova) ning selle tulemusena sündinud korruptsioonivastane platvorm AntiCorr.

Teadlik otsus kodanikke võimestada

AntiCorr loodi 2017. aastal, kui eGA korraldas idapartnerluse riikides e‑demokraatia arengu ja küberturvalisuse uuringu. Selles uuringus tuvastati valdkonna põhiprobleemid ja leiti ka vabaühendused, kellel oleks potentsiaali neid lahendada.

Moldova puhul ilmnes, et demokraatlikku arengut kahjustab kõige enam korruptsioon – nii selle kõrgtase kui ka tavainimeste igapäevaelu mõjutavad alamvormid. Riigi võitlust korruptsiooniga näitab ka tema suhteline asetus maailmaarvestuses. 2020. aasta tarbijahinnaindeksi kohaselt on Moldova 180 riigi seas 115. kohal skooriga 34/100 (100 märgib väga puhast ja 0 väga korrumpeerunut).

 

Foto: Ekraainikuva korruptsioonitaju indeksi tulemustest  transparency.org

 

Ometi nendib eGA e-demokraatia valdkonna ja AntiCorri projekti juht Kristina Reinsalu, et paljude riikide jaoks – nagu ka Moldova – on ülalt alla õigusraamistik juba loodud. Riik on heaks kiitnud ka korruptsiooni vastu võitlemise strateegia, milles on määratud vastutuse tasemed lisaks riigiasutustele ka valitsusväliste organisatsioonide ja meedia puhul.

Korruptsiooniga võitlejate töö on aga nende käsutuses olevate piiratud vahendite tõttu keeruline ja korruptsioon püsib nimetatud õigusraamistikust hoolimata. Seepärast otsustas projekti meeskond võimestada elanikkonda rohkem alt üles protsessidega. Projekti eesmärk on koostöös CPR Moldovaga suurendada teadlikkust korruptsioonist ühiskonna kõikidel tasanditel ja julgustada korruptsioonile vastu astuma.

 

Digitaalne vastus – AntiCorr

Foto: Ekraanikuva AntiCorr platvormist, faracoruptie.md/en

 

Veebiplatvormil AntiCorr on kaks ülesannet. Esimene neist on harida ja tõsta teadlikkust. AntiCorr võimaldab kasutajatel õppida ära tundma korruptsioonikahtlasi olukordi ning kontrollida oma teadmisi korruptsiooni liikidest ja nende omadustest. Teine, esimesele tuginev ülesanne on julgustada inimesi võimaliku korruptsiooni juhtumitest aktiivselt teatama.

Probleem on sedavõrd komplitseeritud, et korraga kõiki korruptsiooni ilminguid hõlmavat lahendust luua on keeruline. Reinsalu selgitab, et projekti eesmärk ei olnudki võidelda ulatusliku korruptsiooniga, vaid pigem heita valgust igapäevastele juhtumitele. Ta märgib, et mõnikord ei peeta neid juhtumeid isegi märkimisväärseks, aga ometi nad kuhjuvad.

Väiksemas mõõdus n-ö rohujuurekorruptsiooni puhul on meie missioon jõuda mitmesuguste sidusrühmadeni ja neid väärtustada.

  1. Kogukonnad ja aktivistid, kes saavad kasutada saabuvaid teateid, et ametivõimudelt aru pärida.
  2. Ettevõtted, kes otsivad võimalusi vältida korruptsiooni ja bürokraatiat.
  3. Laiem avalikkus ja üksikisikud, kes ei tunne korruptsiooni esinemisvorme ega tea, kuidas nendele vastu astuda.

Digitaalsete tööriistade lisaväärtus: neile pääsevad hästi ligi kõik sidusrühmad. Laiema publiku kaasamine tugevdab kodanike ja kodanikuühiskonna tegijate sidemeid ja julgustab elanikkonda asju muutma.

 

Rohkem usaldust ja vastutust 

Projekti mõju analüüsides tõdeb Reinsalu, et AntiCorri on hakanud kasutama üha enam huvigruppe. „Üks meie ideid oli, et platvorm pakuks sisendit ja edendaks seeläbi Moldova kodanikuühiskonna korruptsioonivastast tegevust. Aruannete põhjal saame tuvastada, mis on kodanike jaoks esmatähtsad teemad,“ selgitab ta.

Rahvale antav sisend võimaldab meile teatatud juhtumite korral midagi ette võtta ja murekohti tuvastada, aga ka tuvastada tuge vajavaid huvirühmi. Reinsalu rõhutab: „Üks väga oluline teema Moldovas on aus äri. Kui teame, mis toimub, siis on võimalik ka sihipäraselt sekkuda. Näiteks on CPR Moldova nüüd käivitanud mitmeid tegevusi, et õpetada äsja asutatud ettevõtteid ja noori ettevõtjaid mõistma, mida tähendab aus äri.

 

Foto: Anticorr platvormi tutvustus

 

Seal, kus ülalt alla suunatud institutsioonilisest raamistikust ei piisa, aitavad sellised lahendused nagu AntiCorr korruptsiooni keerukaid võrke rohujuure tasandilt lahti harutada. Suurendades läbipaistvust ja varustades elanikke vajalike ressurssidega, aitavad AntiCorr ja tema tegevused juurutada alt üles tegutsemise kultuuri.

Usaldust on lihtne purustada, kuid usalduse taastamine võtab aega. Harjumuspäraseks muutunud korruptiivsete tegevuste paljastamine ja tõkestamine võib demokraatlikus süsteemis viia ühiskonna vastutuse võtmisele sammukese lähemale. Kui need süsteemid ei ole veel täielikult välja arenenud, on kodanike võimestamine üks viis, kuidas purustada vaikimise ja kaassüü ahelad ning ehitada taas üles usaldus institutsioonide vastu.

 

Tunned korruptsioonivastaste tööriistade vastu rohkem huvi? Kuula taskuhäälingut “Digital tools in the global battle against corruption“, kus rääkisid digivahenditest korruptsioonivastaseks võitluseks Kristina Reinsalu, eGAst ja Carina Oja, Transparency International Eestist või loe eGA blogi.