fbpx

Kogukonnaplatvorm korruptsioonivastaseks võitluseks

Moldova
E-demokraatia
Riigid
Moldova
Valdkonnad
E-demokraatia
Kestus
07/2018 - 02/2020
Eelarve
175 000 €
Projektijuht
Partnerid

Projekt “Harida. Kaasata.Võimustada: Kogukonnaplatvorm korruptsioonivastaseks võitluseks Moldovas” aitas tõsta Moldova ühiskonna teadlikkust korruptsioonist, hõlbustas korruptsiooni äratundmist ning lõi inimestele võimaluse panustada korruptsioonivastaste tegevustesse IKT lahenduse kaasabil.

Projekti käigus lõime koostöös kohaliku partneri CRP Moldovaga veebiplatvormi, mis aitab moldovlastel tuvastada konkreetseid korruptsioonijuhtumeid ja neist teada anda. Ekspertrühm analüüsib läbi platvormi saadud infot ning pakub tuvastatud probleemidele lahendusi. Seeläbi saavad kodanikud otse ja ise osaleda korruptsioonivastases tegevuses, motiveerides neid selle teemaga tegelema ja võimustades neid uudsel moel.

Projekti rahastas Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest ja Avatud Ühiskonna Fond.

Tulemused
  • Tööriista loomine, mis tõstab teadlikkust korruptsiooniohtlikest olukordadest ning võimaldab inimestel neist teada anda.
  • Võrgustiku loomine, kelle vahendusel saavad ekspertidele sisendi süsteemse korruptsioonivastase tegevuse kavandamiseks ja elluviimiseks.