fbpx

Kristina Reinsalu: Kodanikud vajavad e-tööriistu

12.12.2019

Kristina Reinsalu esines idapartnerluse (EaP) kodanikuühiskonna foorumi 11. aastaassambleel, kus arutelu keskendus sellele, kudas mõjutab IKT head valitsemistava idapartnerlusriikides ning millised on riskid ja edutegurid.

Kristina Reinsalu jagas oma kogemusi ja õppetunde idapartnerluse piirkonna erinevate e-demokraatia projektide elluviimisel, tuues näiteid Eesti arengukoostöö raames läbiviidud projektidest.

Kristina Reinsalu juhtis arutelus „EaP4EU: hea lahenduse digitaalsed lahendused” tähelepanu sellele, et idapartnerluse riikides on kodanike osalemist reguleerivaid õigusakte, kuid need reguleerivad endiselt Internetita ja sotsiaalmeediata maailma. “Kodanikud vajavad osalemiseks ja tegutsemiseks töötavaid e-tööriistu nagu näiteks korruptsiooniteateid koondav Anticor platvorm,” rõhutas ta.

Ta tutvustas Moldovas kodanikuhariduse projekti, mille käigus loodi ja võeti kasutusele korrutsioonivastase võitluse interaktiivne veebiplatvorm, mis võimaldab testida oma teadmisi korruptsiooniohtlike olukordade äratundmisel ning kogetud juhtumitest ka anonüümselt teada anda.

Idapartnerluse kodanikuühiskonna foorumi (EaP CSF) 11. aastaassamblee toimus Brüsselis 4. – 6. detsembril 2019.