fbpx

Riiklik küberturvalisuse indeks reastab 150+ riigi küberturvalisuse taseme

11.01.2020

Riiklik küberturvalisuse indeks (NCSI – National Cyber Security Index) annab hinnangu enam kui kolmveerandi maailma riikide küberturvalisuse olukorrale. Kümme küberrünnakute vastu kõige paremini kaitstud riiki on Kreeka, Tšehhi Vabariik, Eesti, Hispaania, Leedu, Prantsusmaa, Soome, Taani, Madalmaad ja Saksamaa. Praeguseks hõlmab NCSI teavet 152 riigi küberturvalisuse kohta.

Riiklik küberturvalisuse indeks, mille on välja töötanud E-riigi Akadeemia, mõõdab riikide küberturvalisuse taset ning määratleb peamised teemad, millega neil riikidel tuleb tegelda, et parandada küberturvalisuse olukorda. Indeks annab ka ülevaate riikide valmisolekust küberrünnakute ja küberkuritegude ennetamiseks ning nende vastu võitlemiseks.

E-riigi Akadeemia küberturvalisuse valdkonna juhi Epp Maateni sõnul ei ole küberruumis territoriaalseid piire ning seepärast on nii probleemid kui ka lahendused sõltumata asukohast sageli väga sarnased. “NCSI võimaldab võrrelda riikide olukorda kindlate näitajate järgi ning see aitab riikidel paremini näha oma puudujääke ja planeerida järgmisi samme, et muuta küberruum turvalisemaks,“ rõhutas Maaten.

Epp Maateni hinnangul on NCSI üks kõige järjepidevamaid ja läbipaistvamaid indekseid teiste samalaadsete seas. „NCSI erineb teistest indeksitest sellega, et see pakub läbipaistvat ja alati ajakohast teavet. Pingerea moodustamise metodoloogia ja arvutused on lahti seletatud ning kõik hinnangu aluseks olevad tõendusandmed on avaldatud veebis. Põhjaliku ülevaate saamiseks võrreldakse NCSI paremusjärjestust küberturvalisuse valdkonnas kõige sagedamini kasutatavate indeksitega,“ ütles Maaten. „Täname kõiki oma koostööpartnereid kogu maailmas järjepideva andmete uuendamise eest.”

Riikliku küberturvalisuse indeksi arendamist ja haldamist rahastab Eesti Välisministeerium.

Tutvu indeksiga lähemalt: ncsi.ega.ee/