Riikliku küberturvalisuse indeksi juurutamine

Projekti eesmärgiks on aidata arenguriikidel kujundada usaldusväärset infoühiskonda, mis tagaks elanikele läbipaistva ja efektiivse asjaajamise ning majandusliku edukuse. Sellel eesmärgil on E-riigi Akadeemia välja töötanud riikliku küberturvalisuse hindamise metoodika, mis toimib ühelt poolt süstematiseeritud suunanäitajana, kuidas usaldusväärset infoühiskonda ehitada ning teiselt poolt hetkeolukorra kirjeldajana ehk indeksina, mille kaudu on võimalik riigi olukorda teiste riikidega võrrelda ning edasisi arenguplaane koostada.

Projekti raames tutvustame riikliku küberturvalisuse hindamise metoodikat erinevatel rahvusvahelistel infoühiskonna ja küberturvalisuse foorumitel, rakendame metoodikat võimalikult paljudes riikides ning töötame välja indeksi rahvusvahelise haldusmudeli.

Riigid

Eesti

Valdkonnad

Küberturvalisus

Kestus

01/2016 - 12/2017

Eelarve

200 000 €

Projektijuht

Raul Rikk

Kodulehekülg

ncsi.ega.ee