fbpx

Riikliku küberturvalisuse indeksi juurutamine

E-riigi Akadeemia töötas välja riikliku küberturvalisuse indeksi, mis on sobiv vahend riikide küberturvalisuse arendamiseks. Indeksi metoodika toimib ühelt poolt süstematiseeritud suunanäitajana, kuidas usaldusväärset infoühiskonda ehitada, ning teiselt poolt hetkeolukorra kirjeldajana ehk indeksina, mille kaudu on võimalik riigi olukorda teiste riikidega võrrelda ning edasisi arenguplaane koostada. Indeks esitab kindlad tõendid, mis põhinevad avalikult kättesaadavatel materjalidel. 

2017. aastal tegeles meeskond andmete kogumisega ja metoodika uuendamisega. Aasta lõpuks hõlmas indeks juba 40 riigi küberturvalisuse võimekust kirjeldavaid andmeid. Andmete kogumine jätkub 2018. aastal.

Projekti raames tutvustati riikliku küberturvalisuse hindamise metoodikat erinevatel rahvusvahelistel infoühiskonna ja küberturvalisuse foorumitel, rakendati metoodikat võimalikult paljudes riikides ning töötati välja indeksi rahvusvaheline haldusmudel.

Riigid

Eesti

Valdkonnad

Küberturvalisus

Kestus

01/2016 - 12/2017

Eelarve

200 000 €

Projektijuht

Raul Rikk

Kodulehekülg

ncsi.ega.ee