fbpx

Riikliku küberturvalisuse indeksi juurutamine

Eesti
Küberturvalisus
Riigid
Eesti
Valdkonnad
Küberturvalisus
Kestus
01/2016 - 12/2017
Eelarve
200 000 €
Kodulehekülg

E-riigi Akadeemia töötas välja riikliku küberturvalisuse indeksi, mis on sobiv vahend riikide küberturvalisuse arendamiseks. Indeksi metoodika toimib ühelt poolt süstematiseeritud suunanäitajana, kuidas usaldusväärset infoühiskonda ehitada, ning teiselt poolt hetkeolukorra kirjeldajana ehk indeksina, mille kaudu on võimalik riigi olukorda teiste riikidega võrrelda ning edasisi arenguplaane koostada. Indeks esitab kindlad tõendid, mis põhinevad avalikult kättesaadavatel materjalidel. 

2017. aastal tegeles meeskond andmete kogumisega ja metoodika uuendamisega. Aasta lõpuks hõlmas indeks juba 40 riigi küberturvalisuse võimekust kirjeldavaid andmeid. Andmete kogumine jätkub 2018. aastal.

Projekti raames tutvustati riikliku küberturvalisuse hindamise metoodikat erinevatel rahvusvahelistel infoühiskonna ja küberturvalisuse foorumitel, rakendati metoodikat võimalikult paljudes riikides ning töötati välja indeksi rahvusvaheline haldusmudel.