fbpx

Usaldusväärsete infoühiskondade kujundamine arengumaades

Projekti eesmärk on arendada arengumaades turvalisi infoühiskondi, mis loovad usaldusväärse keskkonna ettevõtluseks ja kodanikele. Selleks hindame riikide küberturvalisust ja määratleme parandamist vajavad kohad. Hindamisel kasutame National Cyber ​​Security Index (NCSI) meetodit. NCSI on ka andmebaas, kus on avalikult kättesaadavad tõendusmaterjalid ja riikliku küberjulgeoleku suutlikkuse parandamise suunised

Projekti raames jätkab E-riigi Akadeemia riiklikku küberjulgeolekuindeksi edendamist, riikide andmete kogumist, riikide digitaalse julgeoleku olukorra hindamist,  võrgustike loomist, töödeldud andmete avaldamist ja ülevaadete koostamist.

Tegevuste tulemused:
1. riikliku küberturbe indeksi veebikeskkonna loomine: https://ncsi.ega.ee/,
2. teadlikkuse tõstmine ja indeksi metoodika täiendamine,
3. indeksi metoodika ajakohastatud versioon.

Valdkonnad

Küberturvalisus

Kestus

03/2018 - 02/2020

Eelarve

200 000 €

Projektijuht

Epp Maaten

Partnerid

Tallinna Ülikool

Kodulehekülg

https://ncsi.ega.ee/