fbpx

Riigi küberturvalisuse käsiraamat

Eesti | Soome
Riigid
Eesti | Soome
Kestus
2020
Projektijuht
Rahastajad
Eesti Välisministeerium

Üksiku ettevõtte või asutuse küberturvalisuse arendamiseks on mitmeid rahvusvahelisi standardeid ja juhiseid, kuid keeruline on leida riigivalitsustele suunatud terviklikke abivahendeid küberturvalisuse arendamiseks. Küberturvalisuse käsiraamat soovib seda lünka täita. Rikkaliku kogemusega ekspertide artiklitest saab lugeja ülevaate peamistest elementidest, mis on vundamendiks iga riigi küberturvalisuse ülesehitamisel.

Riigi küberturvalisuse käsiraamat on suunatud poliitikakujundajatele, õigusloome ekspertidele ning kõigile teistele, kes oma riigis peavad tagama nii digitaalsete kui ka ühiskonna seisukohalt oluliste teenuste toimimise ja nende kaitse.

Küberturvalisus on olnud Eestile kui digiriigile väga oluline valdkond nii siseriiklikult kui rahvusvahelises koostöös. Eesti riik panustab ÜRO säästva arengu eesmärkide täitmisse digitaliseerimise ja tehnoloogia arenguga ning toetab kestliku küberkaitsevõime arendamist maailmas.

Järgnevatel lehekülgedel jagavad Eesti ja Soome pikaaegse kogemusega küberturvalisuse eksperdid teadmust ja praktilist kogemust sellest, kuidas NCSI üleilmne teadmus oma riigi küberturvalisuse parendamise teenistusse panna.

E-riigi Akadeemia tänab Toomas Vaksa, Epp Maatenit, Oskar Grossi, Elsa Neemet, Lauri Luhta ja Kimmo Rouskut nende panuse eest käsiraamatu valmimisse!

Raamatu väljaandmist toetas Eesti Välisministeeriumi.

arengukoostoo

>>LAADI RIIGI KÜBERTURVALISUSE KÄSIRAAMAT ALLA<<