fbpx

Ilmus riigi küberturvalisuse käsiraamat

30.04.2020

E-riigi Akadeemia eestvedamisel valmis eesti ja inglise keeles riigi küberturvalisuse käsiraamat, et toetada kestliku küberkaitsevõime arendamist maailmas.

Raamatu ühe koostaja Epp Maateni sõnul puudus seni terviklik abimaterjal riigi küberturvalisuse arendamiseks.

Üksiku ettevõtte või asutuse küberturvalisuse arendamiseks on mitmeid rahvusvahelisi standardeid ja juhiseid, kuid keeruline on leida riigivalitsustele suunatud terviklikku abimaterjali küberturvalisuse arendamiseks. Küberturvalisuse käsiraamat soovib seda lünka täita, pakkudes ülevaadet peamistest elementidest, mis on vundamendiks iga riigi küberturvalisuse ülesehitamisel,“ märkis Epp Maaten.

Eesti ja inglise keeles ilmunud käsiraamatus jagavad Eesti ja Soome pikaaegse kogemusega eksperdid Toomas Vaks, Epp Maaten, Oskar Gross, Elsa Neeme, Lauri Luht ja Kimmo Rousku oma teadmust ja praktilist kogemust, kuidas panna riikliku küberturvalisuse indeksisse (NCSI) koondatud üleilmne teadmus oma riigi küberturvalisuse parendamise teenistusse.

Küberturvalisus on olnud Eestile kui digiriigile väga oluline valdkond nii siseriiklikult kui rahvusvahelises koostöös. Riigi küberturvalisuse käsiraamat koos riikide küberturvalisuse indeksiga (NCSI) on tõhusateks abivahenditeks, mis aitavad toetada teisi riike oma küberturvalisuse arendamisel,“ lisas ta.

Käsiraamat on mõeldud poliitikakujundajatele, õigusloome ekspertidele ning neile, kes peavad oma riigis tagama nii digitaalsete kui ka ühiskonna seisukohalt oluliste teenuste toimimise ja kaitse.

Raamat valmis Välisministeeriumi toetusel.

Riigi küberturvalisuse käsiraamat