fbpx

Vabaühenduste eeskoste arendamine

Armeenia | Aserbaidžaan | Moldova | Ukraina | Valgevene
E-demokraatia
Riigid
Armeenia | Aserbaidžaan | Moldova | Ukraina | Valgevene
Valdkonnad
E-demokraatia
Kestus
06/2018 - 11/2018
Eelarve
29 990 EUR
Partnerid

PASOS
Transparency International Anticorruption’i Keskus Armeenias
Majandus- ja sotsiaalarengu Keskus / Center for Economic and Social Development (CESD)
Demokraatliku Valgevene Büroo/ Office for a Democratic Belarus
Transparency International Moldovas
Transparency International Ukrainas

eGA aitas koostöös PASOSiga suurendada idapartnerlusriikide juhtivate vabaühenduste võimekust viia läbi eeskoste tegevusi ning teha järelvalvet riiklike ja kohalike eelarvete ettevalmistamise, avalike vahendite kasutamise ning avalike teenuste ja hangete pakkumise läbipaistvuse üle.

Projekti raames uuris ja analüüsis eGA Euroopa Liidu projekti ” Empowerment Partners” (PiE) kaasatud vabaühenduste tegevust ja vajadusi, valmistas ette koolitusmaterjale, viis läbi koolitusi ja juhendas osalevaid kodanikuühiskonna organisatsioone.

Projekt oli osaks ELi rahastatavast projektist “Empowerment Partners” (PiE), mis suurendas vaabühenduste avalikku vastutust ja tõhusat poliitikat, et tagada jätkusuutlik areng. Projekti rahastas Eesti Välisministeerium arengukoostöö raames.

Tegevused

eGA analüüsis kodanikuühenduste eeskostevõimekust, viis läbi veebikoolitusi, lõi eeskostetegevuse teadmusbaasi, nõustas vabaühendusi järelevalve ja eeskoste vallas ning korraldas temaatilise konverentsi.

Dokumendid

Projekti üheks tulemuseks oli eeskostetegevuse teadmusbaasi loomine, mis koondab partnerite ja projektis nõustatud organisatsioonide eeskostetegevust ja loodud materjale.