EL Idapartnerluse riikide infoühiskonna turvalisuse ja e-demokraatia uuring

EL Idapartnerluse riikide infoühiskonna turvalisuse ja e-demokraatia uuringu eesmärgiks on pakkuda sisendit Eesti EL eesistumise aegseks tegevuseks e-riigi ja EL Idapartnerluse (IP) suunal. Uuring annab ülevaate infoühiskonna turvalisuse ning e-demokraatia valdkonna arengust IP riikides aastatel 2015-2017. Lisaks tuvastab uuring parimad kogemused jagamiseks ja kasutusele võtmiseks teistes IP riikides või ka mujal ning teeb poliitikasoovitusi individuaalselt igale IP riigile e-riigi edasiseks arendamiseks.

Uuring on peamiseks sisendiks 4. oktoobril Tallinnas Euroopa eesistumise raames läbiviidava Idapartnerluse riikide konverentsi aruteludele.

Riigid

Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina, Valgevene,

Valdkonnad

E-demokraatia, Küberturvalisus

Kestus

01/2017 - 09/2017

Eelarve

100 000 €

Projektijuht

Martin Lään