fbpx

Vastastikuse mõistmise memorandum Angoolaga

24.05.2024

22. mail sõlmisid E-riigi Akadeemia (eGA) ja Angoola Vabariigi Administratiivse Moderniseerimise Instituut (IMA) vastastikuse mõistmise memorandumi Angoola avaliku sektori digioskuste, digiteadlikkuse ja küberturvalisuse suutlikkuse parandamiseks.

Vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastasid Angoola Vabariigi Avaliku Halduse Moderniseerimise Instituudi direktor Mike Afonso ja E-riigi Akadeemia tegevdirektori Hannes Astok.

 

Foto: Raigo Pajula

 

E-riigi konverentsil toimunud allkirjastamise tseremoonial rõhutas Angoola riigiminister Adão Francisco Correia de Almeida vajadust ajakohastada Angoola ärikeskkonda ja muuta see investoritele atraktiivsemaks.

Avalike teenuste osutamise parandamiseks ja ametnike mõtteviisi muutmiseks liigume edsasi avaliku halduse reformiga. Püüame juurutada koosvõimeplatvormi, et avalikud teenused oleksid omavahel ühendatud ja andmed liiguksid ametkondade vahel. Me ei saa digipööret teha üksi, vaid koostöös E-riigi Akadeemia ning rahvusvaheliste rahastajate ja organisatsioonidega,“ ütles Correia de Almeida.

Koostöö raames luuakse Angoola Digivalitsemise Akadeemia eesmärgiga töötada välja riigiametnikele mõeldud digihariduse, kodanike kaasamise ja digitaalse kirjaoskuse programme. Lisaks hakkab organisatsioon viima läbi uuringuid digisiirde olukorra ja digilahenduste rakendusvõimaluste kohta Angoolas, mis on sisendiks uutele digiprojektidele.

Lisaks on eGA eksperdid abiks küberturvalisuse raamistiku väljatöötamisel ja valitsuse andmeturbeks vastavate võimete loomisel.