fbpx

X-tee juurutamine Namiibias

Namiibia
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Namiibia
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
10/2014 - 12/2016
Projektijuht
Partnerid

Government of the Republic of Namibia, Office of the Prime Minister
Cybernetica

Projekti käigus juurutati Namiibia valitsuses X-teel põhinev andmebaaside koosvõimelahendus, kasutades UXP tehnoloogiat (Unified eXchange Platform). Selle tarbeks analüüsis eGA Namiibia valitsuse organisatsioonilist, tehnilist ja õiguslikku valmisolekut ning tegi ettepanekud valitsusele, kes viis sisse muudatused vastavalt soovitustele.

Koostöös Cybernetica ASiga juurutatud UXP-lahendus võimaldab Namiibia valitsusel luua e-teenuseid nii ametkonnasiseseks kasutamiseks kui ka kodanikele.

Projektil oli kolm etappi.

  • Esimeses etapis hinnati olukorda ning tehti ettepanekud juurutuse ettevalmistuseks.
  • Teises etapis keskenduti organisatsiooni ja õigusraamistiku ettevalmistustele ning tehnilise lahenduse piloteerimisele.
  • Kolmas etapp hõlmas täismahus juurutust koos riistvara ja tarkvara installeerimise ning koolituste ja toetusega valitsusasutustele.