fbpx

Idapartnerluse riikide küberturvalisuse ja e-demokraatia uuring

Armeenia | Aserbaidžaan | Gruusia | Moldova | Ukraina | Valgevene
E-demokraatia

Idapartnerluse riikide uuring (Situation Review) annab ülevaate Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene infoühiskonna turvalisuse ja e-demokraatia olukorrast, esitleb parimaid näiteid ning sõnastab poliitikasoovitused neile riikidele infoühiskonna turvalisuse suurendamiseks ja e-demokraatia edasiseks arenguks.

Uuring valmis E-riigi Akadeemia juhtimisel koostöös Eesti Idapartnerluse Keskuse ja Eesti Kaitseuuringute Keskusega. Uuringu valmimist toetas Välisministeerium arengukoostöö raames ja Rootsi valitsus.

E-riigi Akadeemia uuringumeeskond intervjueeris perioodil aprill-juuni 2017 kõikides kuues idaprtnerluse riigis teemaeksperte ning riigi ja kodanikuühiskonna esindajaid. Analüüsi ja soovituste koostamisel arvestati ka teiste avalike uuringute ja andmebaaside andmetega. Riikide küberturvalisust hinnati E-riigi Akadeemias väljatöötatud metoodika (NCSI) alusel.

Uuringu alusel toimusid 4. oktoobril Tallinnas Euroopa eesistumise raames läbiviidud ELi idapartnerluse riikide konverentsi arutelud.

Tutvu uuringuga lähemalt!

Situation Review: Safety and Security of Cyberspace and E-Democracy in the Eastern Partnership Countries

Idapartnerluse riikide uuring (Situation Review) annab ülevaate Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene infoühiskonna turvalisuse ja e-demokraatia olukorrast, esitleb parimaid näiteid ning sõnastab poliitikasoovitused neile riikidele infoühiskonna turvalisuse suurendamiseks ja e-demokraatia edasiseks arenguks.

Uuring valmis E-riigi Akadeemia juhtimisel koostöös Eesti Idapartnerluse Keskuse ja Eesti Kaitseuuringute Keskusega. Uuringu valmimist toetas Välisministeerium arengukoostöö raames ja Rootsi valitsus.

E-riigi Akadeemia uuringumeeskond intervjueeris perioodil aprill-juuni 2017 kõikides kuues idaprtnerluse riigis teemaeksperte ning riigi ja kodanikuühiskonna esindajaid. Analüüsi ja soovituste koostamisel arvestati ka teiste avalike uuringute ja andmebaaside andmetega. Riikide küberturvalisust hinnati E-riigi Akadeemias väljatöötatud metoodika (NCSI) alusel.

Uuringu alusel toimusid 4. oktoobril Tallinnas Euroopa eesistumise raames läbiviidud ELi idapartnerluse riikide konverentsi arutelud.

Tutvu uuringuga lähemalt!

Situation Review: Safety and Security of Cyberspace and E-Democracy in the Eastern Partnership Countries