fbpx

Gruusia e-valitsemise tugevdamine – II faas

Gruusia
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Gruusia
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
09/2015 - 06/2017
Eelarve
1 300 000 €
Projektijuht
Kodulehekülg
Rahastajad

Mestimisprojekt tugevdas Gruusia Andmevahetuse Ameti (LEPL Data Exchange Agency of Ministry of Justice of Georgia) töötajate ja organisatsiooni teadmisi e-valitsemise vallas ning aitas viia seadusandluse kooskõlla EL-i seadusandlusega. Projekt toetas Gruusia andmevahetuse ametit järgmiselt:

  • kaasajastas Gruusia e-valitsemise seadusandlust ja viia see vastavusse EL standarditega,
  • lõi terviklik e-Gruusia kontseptsioon,
  • töötas välja e-Gruusia strateegia esilekerkivate probleemide lahendamiseks,
  • täiendas seadusandlikku baasi digitaalse identiteedi kasutusele võtmiseks,
  • täiendas DEA oskusi käsitleda küberjuhtumeid,
  • tugevdas DEA koolituste läbiviimise ja konsultatsiooniteenuste pakkumise oskust.

 

Projekti tegevusteks olid nõustamine, koolitused ja koolitusreisid.

Projekti peamised tulemused olid järgmised:
1. Gruusia e-valitsemise ja infoühiskonna seadusandlik raamistik uuendati vastavalt EL-i standarditele;
2. DEA organisatsiooniline ja institutsionaalne raamistik vaadati üle ning kaardistati vastavad arengusuunad/ülesanded e-Gruusia strateegias;
3. Parandati DEA koolituste läbiviimise oskust;
4. Tugevdati DEA konsultatsiooniteenuse pakkumise oskust;
5. Töötati välja ettevõtete e-teenuste pakkumise kontseptsioon.