fbpx

E-partnerluse konverents

04.10.2017

logo_eesistumine_sinine
E-partnerluse konverents oli osa Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üritustest. Konverents keskendus Euroopa Liidu idapartnerlusriikide infokommunikatsioonitehnoloogiate kasutamisele otsustusprotsesside läbipaistvuse ning küberruumi turvalisuse tagamiseks. Konverentsil tutvustati ELi idapartnerlusriikiEaPde tegevust ja saavutusi e-valitsemise valdkonnas, hinnates nii hetkeolukorda kui ka tulevikuväljavaateid. Hinnangute aluseks oli Situation Review: Safety and Security of Cyberspace and E-Democracy in the Eastern Partnership Countries, mis ilmus septembris. Analüüs keskendus kahele valdkonnale: IKT võimaluste kasutamine otsustusprotsessides (e-demokraatia) ning küberruumi turvalisusele.

Tuginedes analüüsile arutleti konverentsil e-demokraatia ja küberturvalisuse teemadel, esitleti parimaid näiteid ning vahetati mõtteid praeguste tegevuste tõhustamiseks.  Konverentsi trükisena ilmusid poliitikasoovitused idapartnerlusriikidele.

E-partnerluse konverentsi kava

Konverentsi kokkuvõte raportöörilt Luc Dandurandilt.

E-partnerluse konverents toimus Kultuurikatlas, Tallinnas.

https://www.eu2017.ee/political-meetings/trust-e-governance-eastern-partnership-countries