fbpx

Koosvõime on tehniline ja organisatoorne keskkond, mis võimaldab turvalist internetipõhist andmevahetust riigi infosüsteemide vahel.

Koosvõime lahendus ehk andmevahetuskiht võimaldab ametiasutustel, kodanikel ja ettevõtetel vahetada turvaliselt andmeid ja pakub turvalist ja autenditud juurdepääsu andmebaasides olevatele andmetele.

eGA pakub järgnevaid teenuseid valitsustele, kes on huvitatud koosvõime raamistiku juurutamisest:

  • koosvõime raamistiku arendus;
  • koosvõime arhitektuuri arendus;
  • nõustamine tehnilise lahenduse valikul;
  • koosvõime lahenduse juurutamine koos vajaliku koolituse ja tehnilise toega;
  • koosvõime lahenduse juurutuseks vajaliku seadusandluse ja regulatsioonide arendamine;
  • organisatsioonilise võimekuse arendamine ja muutuste juhtimise arendamine.

eGA teadmised põhinevad Eesti andmevahetuskiht X-tee juurutamisel saadud kogemustel. Eesti X-tee on kõrgetasemeline turvaline lahendus, mis võimaldab mitmel tasemel autoriseerida, töödelda logisid, krüpteerida ja allkirjastada andmeliiklust.

Lahendust on juurutatud kas piloodi või terviklahendusena Soomes, Ukrainas, Namiibias, Palestiinas, Kõrgõsztanis, Tuneesias, Haiitil ja Fääri saartel.