fbpx

Janet Mucheru

02.01.2019

Eesti on väga tuntud oma digiteenuste poolest ja seetõttu valisime ta riigiks, kellelt soovime õppida. E-riigi Akadeemia koolituselt võtame kaasa arusaama, et meil on vaja tagada kõikide kodanike registreerimine ja anda neile digitaalne identiteet. Keenia kodanike arvu teades, saaks meie valitsus avalikke teenuseid paremini planeerida ja osutada. Me ei ole saavutanud elanikkonna täielikku registreeritust, ainult 64,1% sündidest ja 41,9% surmajuhtumitest on registreeritud. Me peame looma ühenduse sündide ja surmade registreerimiste vahele, et identiteet eemaldataks surma korral andmebaasidest. See ennetaks juba surnud inimeste identiteedi väärkasutust. Eestist võtame kaasa ka teadmise, et valitsusasutused peavad andmeid jagama, pole mõtet andmeid dubleerida.