fbpx

Arvo Ott: Järjepidevus tagab edu

14.02.2019

Möödunud aastale tagasi vaadates oleme uhked E-riigi Akadeemia jätkuva arengu üle – paranes meie teenuste osutamise suutlikkus ja ulatus ning saime maitsta oma tööde vilja.

Alates E-riigi Akadeemia loomisest oleme teinud koostööd rohkem kui 200 organisatsiooniga 130 riigist. 2018. aastal algatasime uued koostööprojektid UNDPja Maailmapangaga ning meile omistati Euroopa Komisjoni täisvolitustega organi staatus, mis võimaldab meiljuhtida ELi mestiprojekte võrdselt avaliku sektori organisatsioonidega.

Lisaks sõlmisime kümme vastastikuse mõistmise memorandumit, et parandada koostööd Afganistani, Aserbaidžaani, Benini, Djibouti, Keenia, India Nagalandi osariigi, Panama, Zimbabwe ja Vietnami e-valitsemise organisatsioonidega.

Eelmisel aastal alustasime koostööd Austraalia Strateegilise Poliitika Instituudiga, et toetada digisiiret Vaikse ookeani piirkonna riikides, sh Tonga Kuningriigis, Kiribatis, Paapua Uus-Guineas, Samoas ja teistes riikides. Samuti teeb rõõmu suurenenud huvi koostöö vastu Aafrika ja Kariibi mere piirkonna riikides, nt Beninis, Keenias,Kaimanisaartel ja Guyanas.

E-valitsemine on keerukas. Tavaliselt ei piisa ühest tehnoloogilisest uuendusest, et minna riigis üle digitehnoloogiatele. Teisalt piirdub mõne valitsuse arvates e-valitsemine ikka veel vaid riistvara ja tarkvara hankimisega. Keerukus tuleneb ökosüsteemidest, organisatsioonidest, juhtimisest ja õigusaktidest – eduka digisiirde esmatähtsatest elementidest.

“Meie peamine eesmärk on tuletada sidusrühmadele meelde e-valitsemise arendamise põhinõuded ning et digisiirde eest peaks vastutama üks juhtiv asutus, kes näeb suuremat pilti, mitte vaid killustatud e-teenuste kogumit.”

Arvo Ott

Meie peamine eelis on praktiline kogemus, mis on omandatud maailma ühes arenenumas digiühiskonnas – Eestis. Selle kogemuse jagamine on alati olnud meie koolituskavade peamine eesmärk. Riigid ei saa siiski lihtsalt kopeerida teiste riikide e-valitsemist. Ainus võimalus on hinnata riigi olukorda ja vajadusi ning pakkuda välja realistlikud organisatsioonilised, õiguslikud ja tehnoloogilised eesmärgid.

2018. aastal korraldas E-riigi Akadeemia 35 e-valitsemise kursust oma riigis digisiirde eest vastutavatele valitsusametnikele. Arvukaimad delegatsioonid olid Indiast, Kasahstanist ja Ukrainast.

2018. aastal oli E-riigi Akadeemia suurim projekt Ukraina abistamine detsentraliseerimisreformi elluviimisel, et parandada avalike teenuste osutamist ning muuta valitsemine läbipaistvamaks ja tõhusamaks. Selleks lõime koostöös IT-ettevõtetega Cybernetica ja SoftXpansion andmevahetussüsteemi Trembita ja avalikele teenusekeskustele mõeldud infosüsteemi Vulyk, mille rakendamine on veel pooleli.

Samuti oleme uhked erakordsete tulemuste üle turvalise andmevahetussüsteemi arendamisel Kõrgõzstanis – 2016. aastal anti E-riigi Akadeemia ja Eesti IT-ettevõtete Aktors ja RocksNet koostöös käiku andmevahetusplatvorm. Turvalise andmevahetusplatvormi rakendamine andmete vahetamiseks Kõrgõzstani valitsusasutuste vahel tõestas veel kord, et tehnoloogia eduka kasutuselevõtu eelduseks on poliitiline tahe ja valitsuse organisatsiooniline tugi. Samuti on vajalike pädevuste ja oskuste kohalikele ekspertidele edasiandmiseks vaja poliitilist stabiilsust. Seega, järjepidevus tagab edu.

 

“Tehnoloogia eduka kasutuselevõtu eelduseks on poliitiline tahe ja valitsuse organisatsiooniline tugi.”

Arvo Ott

E-demokraatia valdkonnas kasutati 2018. aastal ära senised teadmised ja tavad, mida on viimastel aastatel edukalt rakendatud väljaspool Eestit. Andsime enam kui viieteistkümnele idapartnerluse riikide vabaühendusele nõu selle kohta, kuidas kasutada tehnoloogia võimalusi oma riigis läbipaistvuse suurendamiseks ja kodanike kaasamiseks. Lisaks teadmiste levitamisele viisime ellu Eesti infosüsteemi VOLIS rakendamise katseprojekti Gruusias, kus aitasime kahel linnal katsetada kaasavat eelarvet.

E-riigi Akadeemia küberturvalisuse meeskond astus suure sammu edasi, hinnates küberturvalisuse taset enam kui 120 riigis riikliku küberturvalisuse indeksi raames. Oleme uhked, et International Telecommunications Unit on tunnustanud küberturvalisuse indeksit kui ühte valdkonna parimat.

E-valitsemise konverentsil, mis on meie suurim iga-aastane üritus ja tähtsaim kontaktide loomise võimalus, osales 387 inimest 76 riigist. Oleme tänulikud, et Eesti president Kersti Kaljulaid jagas oma tähelepanekuid riigi suhtlemisest e-kodanikega ning et kuulsime Beth Simone Novecki ja Andrew Keeni innustavaid ettekandeid.

Loodan kõiki e-valitsemise huvilisi kohata 2019. aasta 21 – 22. mail toimuval e-valitsemise konverentsil  “Same Goals, Different Roadmaps” Tallinnas, kus räägime, kuidas leida oma tee riigi arengueesmärkide saavutamiseks.

Kohtumisteni!

Arvo Ott
Tegevjuht