fbpx

Krüptoraha − võimalused, ohud, riskid

03.06.2014
E-riigi Akadeemia valminud uuring annab informatsiooni Eesti seisukoha kujundamiseks krüptoraha kohta. Uuring kirjeldab krüptoraha teket ja bitcoin‘i süsteemi toimimist, annab ülevaate eri riikide seisukohtadest, toob välja krüptoraha tugevused ja nõrkused ning tutvustab võimalikke arengusuundi. Lisaks koondatakse ekspertide soovitusi riigile krüptoraha teemaga tegelemiseks. Töö aluseks on intervjuud ja ajurünnakud seotud valdkondade ekspertidega.
Google Trendsi kohaselt on maailmas bitcoin’i vastu kõige rohkem huvi tundnud eestlased. Eksperdid olid üsna ühisel seisukohal, et tegemist on uue paradigmaga, mis on oma arengutee alguses ja hetkel on pea võimatu prognoosida isegi lähitulevikus toimuvat.
Eksperdid olid uuringus ühisel seisukohal, et krüptoraha vajaks Eesti riigi professionaalset käsitlust, samas pooldati tasakaalukat lähenemist teemale. Eesti elanikke ei tule õhutada krüptoraha kasutama, küll aga tuleks neile anda sellest teadmisi. Aega, mil toimub krüptoraha „metsik“ arendamine, tuleb kasutada selleks, et õigusruumi ja muud keskkonda, samuti elanikke, krüptoraha ajastu jaoks ette valmistada.