fbpx

Tuneesia arendab Eesti kogemuse põhjal oma e-riiki

04.04.2014

Eestis on nädalasel visiidil Tuneesia riigiamenike delegatsioon, kes tutvub Eesti e-riigi lahendustega, et siinseid teadmisi ja kogemusi rakendada Tuneesia e-valitsemise arendamisel.

Tuneesia on e-valitsemise alal üks Aafrika arenenumaid riike – viimastel aastatel on palju tähelepanu pööratud avaandmetele, käimas mitmeid projekte kodanike e-kaasamise alal ja loodud on ministeeriumidevaheline töörühm e-valitsemise arendamiseks. Kui Eestis on kasutusel ühtne isikukood, mis võimaldab kõigi avalike teenuste kasutamist, siis Tuneesias kasutab iga ametkond isikute tuvastamiseks erinevat süsteemi. Kuna Tuneesias puudub ühtne unikaalne isikunumber, ei ole seal hetkel võimalik ka e-identiteeti kasutusele võtta. Lisaks on vajalik arendada ministeeriumide hallatavate andmebaaside koosvõimet.

Tuneesia delegatsioon on eelkõige huvitatud Eesti elektroonilisest identiteedist ja X-tee keskkonnast. Nädala jooksul saavad tuneeslased ülevaate Eesti ID-kaardist ja mobiil-ID-st, X-teest ja e-valitsemise organisatsioonilisest korraldusest. Visiidi raames külastavad tuneeslased muuhulgas Siseministeeriumi, Riigi Infosüsteemi Ametit, Riigikantseleid, Sertifitseerimiskeskust ja Andmekaitse Inspektsiooni. Lisaks uuritakse ID-kaartide valmistamist, tutvutakse e-maksuametiga, e-politsei ning e-tervise süsteemidega.

Khaled Sellami, Tuneesia Valitsuse kantselei e-valitsemise üksuse peadirektor: „Eesti omab väga head infosüsteemide integratsiooniplatformi, mis on võimaldanud riigil tõusta e-teenuste osas maailma liidrite hulka. Eesti e-ID süsteem on teenäitaja ja edulugu sellest, kuidas veebipõhine isikute autentimine võimaldab ligipääsu erinevatele avalikele teenustele. Tuneesia ja Eesti valitsuste koostöö võimaldab kahe riigi vahelist tehnoloogiasiiret, aga ka oskusi riigi ja kodanike vahelise usalduse loomiseks, sest e-riigi vahendeid kasutades on võimalik osutada paremaid avalikke teenuseid.  Koostöö Eestiga kindlustab Tuneesia senist kurssi demokraatliku ja avatud maailma osaks saamisel.“

Arvo Ott, E-riigi Akadeemia direktor: „Tuneesia ühiskonnas on mitmeid väljakutseid, kus e-riigi lahendused võiksid aidata parandada avalike teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust, tagada riigisektori parema läbipaistvuse ja aidata kaasa majanduse arengule. Tuneesia on võtnud Eesti eeskujuks, kuna oleme viimase 20 aasta jooksul kogunud rahvusvaheliselt tunnustatud kogemusi ja oskusi sellistes protsessides abiks olla. Praeguses tihedas koostöös näeme häid võimalusi meie kogemuste edastamiseks ja koos Tuneesia e-riigi liidritega vajalike tegevuste ettevalmistamiseks.“

Visiit toimub Eesti Välisministeeriumi rahastatava arengukoostööprojekti raames ja seda koordineerib E-riigi Akadeemia. Projekti eesmärkideks on arendada Tuneesia e-valitsemise juriidilist ja organisatsioonilist korraldust ning leida võimalusi ühtse isikukoodi sisseviimiseks Tuneesias. Lisaks antakse Tuneesia riigiametnikele võimalus Tuneesias testida ID-kaarte ja mobiil-ID-d, et proovida isiku digitaalset autentimist ja dokumentide digitaalset allkirjastamist.

Tuneesia delegatsioon viibib Eestis 4. aprillini.