fbpx

Е-демократія

Електронна демократія є невід'ємною складовою розвитку електронного урядування.

Електронна демократія – це розумне використання цифрових інструментів для збагачення та трансформації існуючих моделей та практик електронного управління.

 

ІКТ значно підвищують прозорість, оперативність та відповідальність уряду, а також надають громадянам додаткову можливість брати участь у політичних процесах. Це призводить до прийняття кращих політичних рішень для всього суспільства.

eGA допомагає впроваджувати прозоре, відповідальне та врядування яке залучається, використовуючи весь інноваційний потенціал ІКТ.

 

 

eGA пропонує

 • Політичні консультації,
 • Тренінги та консультації для органів державної влади та організацій громадянського суспільства.
Напрямки тренінгів, консультацій та досліджень
 • Розробка стратегії е-залучення
 • Впровадження різних заходів, моделей та інструментів залучення/е-залучення, таких як учасницьке планування бюджету.
 • Зміцнення потенціалу місцевих адміністрацій/політиків та громад (реалізується з використанням методики “Партнерство “Відкритий Уряд” (ПВУ))
 • Підвищення рівня проінформованості та зміцнення потенціалу різних зацікавлених сторін щодо ролі ІКТ у демократичних трансформаційних процесах у суспільстві (політика, методи та інструменти е-демократії)
 • Спільне розробка комунікаційних стратегій та заходів у сфері е-демократії та е-урядування.
 • Підтримка країн у розробці та реалізації планів дій ПВУ
 • Популяризація демократичних інновацій в цифровому суспільстві.
Процес консультування з питань е-демократії

Співпрацюючи з нами, ви отримаєте цінні теоретичні та практичні знання з е-демократії, засновані на успішних прикладах розвитку та втілення громадянського суспільства в Естонії та багатьох інших країнах світу.

 

Ми будемо раді співпрацювати з вами, щоб спільно визначити вимоги до проекту та спільно знаходити можливості для його подальшого фінансування, як ми це робили з багатьма країнами раніше.

Процес консультування eGA побудований на наступних видах діяльності:

Розробка стратегії розвитку е-демократії

eGA допомагає країнам/регіонам/містам у розробці стратегічних планів розвитку е-демократії.

Для того, щоб виміряти та проаналізувати поточну ситуацію в сфері е-демократії та мати чітке уявлення про розвиток цієї сфери, а також про вплив чинного законодавства та проведених заходів, eGA розробила та використала методологічну основу для розробки стратегії розвитку е-демократії.

Стратегія містить огляд розвитку країни/регіону/міста у сфері е-демократії, визначення найкращих практик, які можуть бути поширені та відтворені в інших країнах регіону або в інших країнах, а також рекомендації щодо подальшого розвитку е-держави та е-демократії.

Опис заходів з розробки плану дій:

Розробка стратегії розвитку е-демократії
eGA допомагає країнам/регіонам/містам у розробці стратегічних планів розвитку е-демократії.

Для того, щоб виміряти та проаналізувати поточну ситуацію в сфері е-демократії та мати чітке уявлення про розвиток цієї сфери, а також про вплив чинного законодавства та проведених заходів, eGA розробила та використала методологічну основу для розробки стратегії розвитку е-демократії.

Стратегія містить огляд розвитку країни/регіону/міста у сфері е-демократії, визначення найкращих практик, які можуть бути поширені та відтворені в інших країнах регіону або в інших країнах, а також рекомендації щодо подальшого розвитку е-держави та е-демократії.

Опис заходів з розробки плану дій:

 • Адаптація існуючої методології до специфіки регіону/країни
 • Огляд існуючого інформаційного суспільства, електронного урядування, законодавства, стратегій, політичних та дослідницьких документів тощо
 • Інтерв’ю, фокус-групи тощо,
 • Визначення моделей е-демократії: найбільш видатні приклади впровадження е-демократії
 • Аналіз зібраного матеріалу
  Підготовка огляду ситуації та політичних/адміністративних рекомендацій
Методологія розвитку електронної демократії

Для того, щоб мати більш чітке розуміння наступних кроків розвитку е-демократії, eGA надає Огляд ситуації. В огляді розглядається поточна ситуація в сфері е-демократії та описуються найважливіші події в цій сфері, а також визначаються кращі практики, якими можна поділитися з іншими країнами. Крім того, він розробляє політичні рекомендації щодо подальшого розвитку електронного управління в країні.

У 2017 році eGA підготувала Огляд ситуації у 6 країнах Східного партнерства ЄС. Така ж методологія може бути використана в кожній країні/регіоні для того, щоб мати більш чітке розуміння необхідності подальших кроків. Ситуаційний огляд доступний за посиланням.

Формування потенціалу місцевих адміністраторів/політиків та громад

eGA консультує органи місцевого самоврядування та громадські організації щодо впровадження Ініціативи ” Партнерство “Відкритого Уряду”. Наша особлива увага зосереджена на наступних питаннях

 • Як Відкритий Уряд покращує життя всіх громадян?
 • Що працює і як це розвивати: Масштабування успішних реформ у сфері відкритого уряду.

Наш досвід та уроки, отримані під час реалізації кількох проектів в Естонії та інших країнах (наприклад, у Грузії), дозволяють нам розробляти та впроваджувати спеціальні навчальні програми з чіткими результатами: місцеві плани дій Відкритого Уряду та нові інноваційні заходи для більш прозорого, підзвітного та залученого місцевого управління.

Експертиза eGA базується на перевіреній практиці. Наша команда була першою, хто представив методологію “Партнерства Відкритого Уряду” органам місцевого самоврядування Естонії, і з тих пір ми підтримуємо місцеві органи влади у впровадженні його принципів. У 2017 році ми впровадили методологію ПВУ у двох тестових муніципалітетах, які перебували в процесі об’єднання і були готові підготувати конкретні плани дій з відкритого врядування на постреформений період. Проект підвищив обізнаність та спроможність новостворених муніципалітетів впроваджувати принципи відкритого врядування під час та після реформи місцевої адміністрації в Естонії у 2017-2018 роках.

Більш детальна інформація:

Учасницький бюджет (УБ)

Учасницьке бюджетування (УБ) – це інноваційний спосіб управління громадськими коштами та залучення населення до вирішення питань місцевого самоврядування. eGA допомагає містам та муніципалітетам розробити модель УБ, враховуючи контекст, припущення та очікування муніципалітету, а також розробити процеси, необхідні для її впровадження.

Найбільша цінність цього процесу полягає в тому, що він надає реального значення словам ЗАЛУЧЕННЯ та УЧАСТЬ як для органів влади, так і для громадян, використовуючи підхід “навчання на практиці”. Результати є відчутними та значущими. Процес також пов’язує громади та окремих осіб з містом, створює групу активних громадян, які з великою ймовірністю будуть брати участь і в інших ініціативах міста. Більш того, модель дозволяє реорганізувати внутрішню модель прийняття рішень у містах та створити горизонтальний експертний орган для більшої інтеграції експертизи різних департаментів.

Експертиза eGA базується на перевіреній практиці. У співпраці з Академією електронного урядування Тарту стало першим містом в Естонії, яке у 2013 році відкрило бюджетний процес для громадян та провело експеримент з УБ. Через кілька років цей інструмент політики поширився по всій країні і станом на весну 2018 року налічував понад 20 муніципалітетів, які його впроваджували. На поширення учасницького бюджету в Естонії вплинула наявність існуючих електронних інструментів для органів місцевого самоврядування, що дозволило їм проводити онлайн-голосування за проекти учасницького бюджету, а отже, зменшило витрати на його реалізацію.

Діяльність з розробки та пілотування УБ полягає в наступному:

 • Збір вихідної інформації, оцінка попередніх практик залучення громадськості, картування цілей муніципалітету
 • Розробка моделі УБ, найбільш придатної для конкретного муніципалітету
 • Опис процесу її впровадження
  Допомога в підготовці та реалізації пілотного проекту з впровадження учасницького бюджету
 • Аналіз результатів пілотного проекту та підготовка рекомендацій щодо його коригування (у разі необхідності).
  Детальніше про пілотний проект УБ у м. Тарту можна прочитати тут, а також переглянути підсумкове відео тут:

Учасницький бюджет від Академії електронного урядування на Vimeo.

Більше про УБ в Грузії можна прочитати тут, а відео про проект – тут:

Впровадження учасницького бюджету в Грузії від Академії електронного урядування на Vimeo.

Засоби електронної демократії

Антикорупційна платформа

ІКТ має великий потенціал для посилення та підтримки демократичних процесів у суспільстві. Наприклад, це може створити нові інноваційні можливості для протидії корупції та боротьби з нею або допомогти виборцям приймати більш поінформовані рішення під час виборів.

Антикорупційна веб-платформа дозволяє користувачам поглиблювати свої знання про корупцію з різних точок зору, повідомляти про корупціогенні процедури та повсякденні ситуації, а також долучатися до антикорупційної діяльності.

Опис діяльності антикорупційної платформи:

 • Визначення ситуації з корупцією в країні та поточної антикорупційної діяльності
 • Визначення концепції платформи та її наповнення
 • Визначення технічного завдання на розробку платформи
 • Технічна розробка платформи
 • Пілотування та налаштування
 • Запуск та експлуатація платформи
 • Антикорупційна адвокаційна діяльність

Інструмент “Компас виборця” дає можливість громадянам ще до виборів порівняти свою позицію щодо ключових політичних та суспільних питань з позицією кандидатів та партій. Це гарантує, що виборці будуть більш проінформованими та вибірковими щодо передвиборчої пропаганди.

 

Діяльність зі створення “Компас виборця”:

 

 • Створення програмного рішення
 • Складання анкети – основних варіантів вибору з різних сфер суспільного життя, сформульованих політично нейтрально та у зрозумілій для людей формі)
 • Визначення позиції політичних партій щодо базових виборів
Історії успіху
Пов'язані проекти
Публікації
Дізнайтеся більше

Процес учасницького бюджетування в Тарту

“Партнерство Відкритого Уряду” на місцевому рівні в Естонії.

eparticipation.eu – Посібник з кращих практик е-участі

http://www.opengovpartnership.org/ – міжнародна платформа для місцевих реформаторів, які прагнуть зробити свої уряди більш відкритими, підзвітними та уважними до громадян