fbpx

E-demokraatia

Avatud valitsemine ja e-demokraatia on e-riigi lahutamatu osa

E-riigi Akadeemia pakub riigiasutustele ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele avatud valitsemise alaseid nõuandeid, koolitusi ja konsultatsioone. Toetame organisatsioone, kes püüdlevad läbipaistvama, vastutustundlikuma ja kaasavama valitsemise poole, soovides kasutada ära tehnoloogia pakutavad võimalused.

Aitame omandada väärtuslikke teoreetilisi ja praktilisi teadmisi avatud valitsemisest, tuginedes Eesti ja teiste riikide kodanikuühiskonna arendamise ja rakendamise edulugudele.

Avatud valitsemine ja e-demokraatia tähendab digivahendite arukat kasutamist olemasolevate valitsemismudelite ja -tavade täiustamiseks ja ümberkujundamiseks. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia suurendab oluliselt valitsuse läbipaistvust, reageerimisvõimet ja vastutustundlikkust ning pakub kodanikele täiendava võimaluse osaleda poliitilistes protsessides, tagades paremad poliitilised tulemused kogu ühiskonna jaoks.

 

Koolitus, konsultatsioonid ja uuringud
  • E-kaasamise strateegia loomine
  • Erinevate kaasamise/ e-kaasamise algatuste, mudelite ja vahendite, näiteks kaasav eelarve, rakendamine
  • Kohalike omavalitsuste/poliitikute ja kogukondade suutlikkuse suurendamine (kasutades avatud valitsemise partnerluse meetodit)
  • Sihtrühmade teadlikkuse ja suutlikkuse suurendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rollist demokraatlike protsesside kujundamisel
  • E-demokraatia ja avatud valitsemise kommunikatsioonistrateegiate ja -tööriistade loomine
  • Omavalitsuste ja organisatsioonide toetamine avatud valitsemise partnerluse tegevuskavade koostamisel ja rakendamisel
  • Digiühiskonna demokraatiauuenduste toetamine
Konsultatsiooniprotsess

Kui sul on idee projekti läbiviimiseks, võta julgesti meiega ühendust. Oleme abiks projekti eesmärkide määratlemisel ja aitame leida rahastamisvõimalusi.

eGA nõustamisprotsess koosneb mitmest etapist ja on tõhusaim terviklikult läbiviiduna. Tulenevalt kliendi vajadusest, oleme valmis läbi viima ka üksiktegevusi.

Avatud valitsemine omavalitsustes

Oled huvitatud avatud, läbipaistva ja kaasava valitsemiskultuuri edendamisest oma vallas või linnas?

Tutvu avatud valitsemise põhimõtetega, laadi alla avatud valitsemise tegevuskava vorm ning asu tegevusi kaardistama ja uusi ellu viima!

Vajaliku info ja materjalid leiad veebilehelt avatud valitsemine omavalitsustes