fbpx

E-demokraatia

E-riigi Akadeemia pakub riigiasutustele ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele avatud valitsemise alaseid nõuandeid, koolitusi ja konsultatsioone. Toetame kõiki organisatsioone, kes püüdlevad läbipaistvama, vastutustundlikuma ja kaasavama valitsemise poole, soovides kasutada ära tehnoloogia pakutavad võimalused.

Avatud valitsemine ja e-demokraatia on riigi digipöörde lahutamatu osa ning tähendab digivahendite arukat kasutamist olemasolevate valitsemismudelite ja -tavade täiustamiseks ja ümberkujundamiseks. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia suurendab oluliselt valitsuse läbipaistvust, reageerimisvõimet ja vastutustundlikkust ning pakub kodanikele täiendava võimaluse osaleda poliitilistes protsessides, tagades paremad poliitilised tulemused kogu ühiskonna jaoks.

Koolitus, konsultatsioonid ja uuringud

  • E-kaasamise strateegia loomine
  • Erinevate kaasamise/ e-kaasamise algatuste, mudelite ja vahendite, näiteks kaasav eelarve, rakendamine
  • Kohalike omavalitsuste/poliitikute ja kogukondade suutlikkuse suurendamine (kasutades avatud valitsemise partnerluse meetodit)
  • Sihtrühmade teadlikkuse ja suutlikkuse suurendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rollist demokraatlike protsesside kujundamisel
  • E-demokraatia ja avatud valitsemise kommunikatsioonistrateegiate ja -tööriistade loomine
  • Omavalitsuste ja organisatsioonide toetamine avatud valitsemise partnerluse tegevuskavade koostamisel ja rakendamisel
  • Digiühiskonna demokraatiauuenduste toetamine

E-demokraatia konsultatsiooniprotsess

Aitame omandada väärtuslikke teoreetilisi ja praktilisi teadmisi avatud valitsemisest, tuginedes Eesti ja teiste riikide kodanikuühiskonna arendamise ja rakendamise edulugudele.

E-riigi Akadeemia konsultatsiooniprotsess hõlmab järgmist

Kui sul on idee projekti läbiviimiseks, võta julgesti meiega ühendust. Oleme abiks projekti eesmärkide määratlemisel ja aitame leida rahastamisvõimalusi.

Lisateabe saamiseks võta ühendust e-demokraatia programmijuhi Kristina Reinsaluga aadressil kristina.reinsalu@ega.ee või helistades +372 528 1392.

 

Avatud valitsemine omavalitsustes

Olete huvitatud avatud, läbipaistva ja kaasava valitsemiskultuuri edendamisest oma vallas või linnas? Tutvuge, palun avatud valitsemise põhimõtetega, laadige endale alla avatud valitsemise tegevuskava vorm ning asuge tegevusi kaardistama ja uusi ellu viima! Vajaliku info ja materjalid leiad veebilehelt avatud valitsemine omavalitsustes

 

Tutvu meie edulugudega

1. Kaasava eelarve rakendamine Eestis

2. Avatud valitsemise partnerluse meetodi kasutuselevõtt Eesti kohalikes omavalitsustes

3. EL idapartnerluse riikide e-demokraatia olukorra uuring

 

 

 

avatudvalitsemine.ee – avatud valitsemise partnerluse kodulehekülg

eparticipation.eu – e-kaasamise juhendid

https://www.ega.ee/et/avatud-valitsemine/  – avatud valitsemise põhimõtted