fbpx
Digipöörde koordineerimise toetamine

Digipöörde läbiviimise koordineerimine eeldab reeglina halduspraktikate kohandamist ja uuendamist. eGA eksperdid pakuvad Eesti ja rahvusvahelisel kogemusel põhinevalt juhiseid organisatsioonide ettevalmistamiseks ning rollide määratlemiseks koordineeritud digipöörde läbiviimiseks kogu valitsusalas.

Paljud riigid seisavad silmitsi valitsusülese planeerimise ja arengu puudumise probleemiga. Digiülemineku strateegiate edukas rakendamine sõltub pädevast koordineerimisest, mis omakorda mõjutab otseselt arendusprotsesside kiirust ja tõhusust ning toob kaasa investeeringute ja tegevuskulude kokkuhoiu.

eGA eksperdid on muutuste läbiviimisel teile usaldusväärsed partnerid, sest on töötanud Eestis digivalitsemise koordineerimise ametikohtadel ning omavad selles valdkonnas praktilist kogemust.

Mida me pakume

eGA aitab digipöörde koordineerimisel järgmiste tegevustega:

  • Digiülemineku eesmärgi ja ulatuse, ümberkujundamist vajavate valdkondade ja soovitud tulemuste kindlaksmääramine
  • Sidusrühmade kaardistamine, selgete rollide, vastutuse ja otsustusprotsessidega juhtimisstruktuuri loomise koordineerimine
  • Sidusrühmadele tegevusplaani ja -kava väljatöötamiseks koolituste, seminaride ja arutelude korraldamine
  • Strateegiate hindamiseks vajalike võtmenäitajate ja-eesmärkide määratlemine
  • Muudatuste juhtimisprotsessi toetamine – sidusrühmade digipöördeks ettevalmistamine ja muudatuste läbiviimine organisatsioonides