fbpx

Kõrgõzstani digiarengu toetamine

Kõrgõzstan
Küberturvalisus | Tehnoloogia | Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Kõrgõzstan
Valdkonnad
Küberturvalisus | Tehnoloogia | Valitsemine ja kaasamine
Kestus
10/2021 - 10/2023
Eelarve
2 000 000 €
Projektijuht
Partnerid

CSI-Piemonte (Itaalia)

HAUS (Soome)

Kõrgõzstani digiarengu ministeerium (Kõrgõzstan)

Rahastajad
Euroopa Liit

Euroopa Liidu mestimisprojekt toetas Kõrgõzstani digiarengut digipoliitika ja seda reguleeriva raamistiku kujundamise ning e-valitsemise suutlikkuse suurendamise toel koostöös  Kõrgõzstani digiarengu ministeeriumiga.

Projekti fookuses oli  digipoliitika ja seda reguleeriva raamistiku kujundamine ning e-valitsemise suutlikkuse suurendamine järgnevates valdkondades:

  • Digilõhe vähendamiseks loodi Kõrgõzstani kõrgtehnoloogiapargi alla digipädevuste innovatsioonikeskus (ICDC) ning koolitati digipädevuste koolitajaid. Samuti viidi läbi andmeanalüüsi koolitusi 147 osalejale, kellest 60% olid naised.
  • E-teenuste arendamine ja kasutuse suurendamiseks uuendati andmevahetusplatvormi Tunduk, koolitati enam kui 90 avaliku sektori IT-administraatorit Tunduki rakendama e-teenuste arendamiseks ning jagati soovitusi riikliku IT-arhitektuuri arendamiseks.
  • Andmekaitse arendamiseks ning usalduse ja turvalisuse tugevdamiseks e-teenuste suhtes töötati välja andmekaitse- ja privaatsuse tagamise mehhanismid, menetlusreeglid ning järelevalvemehhanismid, mis jälgivad isikuandmete töötlemist, säilitamist ja kaitset, ning loodi GDPR-il ja vastavatel rahvusvahelistel inimõiguste standarditel põhinev sanktsioonisüsteem eraelu puutumatuse kaitseks. Koos Andmekaitseametiga käivitati veebipõhine avalikkuse teadlikkuse tõstmise platvorm andmekaitse, andmete privaatsuse ja kodanikuõiguste teemal. Samuti töötati välja küberturvalisuse teadlikkust tõstev kursus riigiametnikele ja kodanikele ning nõustati inimeste teadlikkust tõstvate tegevuste läbiviimist.
  • Riikliku küberturvalisuse parandamiseks töötati välja soovitused, mis hõlmasid tehnilisi meetmeid, organisatsioonilisi meetmed, koostööd riigi sees ja rahvusvaheliselt. Küberturvalisusega seotud õigusaktide analüüsile toetudes töötatati välja soovitused turvastandardite parandamiseks. Samuti tehti esimesed sammud küberturvalisuse strateegia loomiseks.

 

 

Projekti tulemusi tutvustav video inglise ja vene keeles

 

Projekti viisid ellu E-riigi Akadeemia (eGA) (juhtpartner) Eestist, Soome juhtiv avaliku sektori koolituskeskus HAUS ja Itaalia IKT konsortsium CSI-Piemonte.

eGA vastutas Kõrgõzstani avalikele teenustele juurdepääsu parandamise eest, tugevdades olemasolevaid e-valitsemise süsteeme (Eesti X-teel põhinev Tunduk ja Sanarip Aimak). Samuti aitab eGA parendada riigi küberturvalisuse alast kompetentsi.

HAUS aitas luua digipädevuste innovatsioonikeskuse (ICDC), toetas nende tööd digioskuste parandamisel ning koolitajate koolitamisel.

CSI Piemonte suurendab Kõrgõzstani kodanike privaatsust ja andmekaitset, luues avaliku veebipõhise teadlikkuse tõstmise platvormi, suurendades valitsuse suutlikkust kaitsta isikuandmeid ja aidates kaasa teemakohaste teadlikkuse tõstmise kampaaniate korraldamisele.

Vaata Kyrgyzstani partnerite tagasiside projekti tegevustele!

 

905
nõustamispäeva
370
Kyrgyzstani ametnikku osales tegevustes
86
eksperti Eestist, Itaaliast ja Soomest
5
õppevisiiti Eestisse, Itaaliasse ja Soome
Kuula podcasti või loe blogi Kyrgyzstani digiarengust ja õppetundidest!
Vaata Kyrgyzstani partnerite tagasisidet õppevisiitidele!