fbpx

Benini andmevahetusplatvormi juurutamine

Benin
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Benin
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
12/2018 - 12/2020
Projektijuht
Partnerid

Agence des Services et Systèmes d’Information (ASSI)

Cybernetica

Rahastajad
Benini valitsus

Projekti käigus juurutasid eGA ja Cybernetica AS koostöös Benini valitsusega valitsuse koostalitusvõime, rakendades infosüsteemide haldamise tööriista (CatIS) ja käivitades turvalise andmevahetuse platvormi. Turvaline andmevahetuse platvorm põhineb Eesti X-tee mudelil, mis kasutab Unified eXchange Platform (UXP) tarkvara.

eGA eksperdid toetasid Benini infoteenuste ja -süsteemide agentuuri (Agence des Services et Systèmes d’Information) organisatsiooni ülesehituse ja e-valitsuse koostalitlusvõime seadusandliku raamistiku, juhendite ja peamiste standardite väljatöötamisel. Väljatöötatud dokumente ja juhendeid kasutavad erinevad ametiasutused ja ministeeriumid oma töökorralduses.

Loodud lahendused võimaldavad Benini valitsusasutustel luua ja pakkuda oma kodanikele e-teenuseid, et neid tõhusamalt aidata.

Projekti tegevused

1. Olemasolevate süsteemide, andmebaaside, IKT infrastruktuuri inventuur; hinnangu andmine nende valmisolekule andmevahetusplatvormiga ühendamiseks;
2. Organisatoorse valmisoleku ja tehnilise toe hindamine;
3. Olemasoleva õigusliku raamistiku analüüs ja muudatusettepanekute tegemine;
4. Töötajate koolitusvajaduse väljaselgitamine;
5. Olemasoleva võimekuse kohta ülevaate koostamine;
6. E-riigi arengute analüüs ning organisatoorse korralduse ja seadusandluse täiendamise osas ettepanekute tegemine;
7. Riigi infosüsteemide haldussüsteemi loomine, asjaosaliste koolitamine ning riistvara ettevalmistamine;
8. Andmevahetusplatvormi testlahenduse väljatöötamine;
9. Süsteemiadministraatorite, IT-juhtide, turvaserveri administraatorite, tarkvaraarendajate koolitamine;
10. Üksikasjaliku aruande koostamine andmevahetusplatvormi juurutamisega kaasnevatest vajadustest, sealhulgas testlahenduse rakendamise tegevuskava;
11. Strateegiate ja järgnevate tegevuste väljapakkumine valitsusele õiguslikes, organisatoorsetes ja tehnilistes küsimustes;
12. Esimese etapi lõppraport ja hinnang valmisolekule juurtada andevahetusplatvorm täies mahus;
13. Andmevahetusplatvormi juurutamine;
14. Poliitiliste määrtuste ja suuniste koostamine;
15. Standardite ja protseduuride väljatöötamine ja esimeste e-teenuste tegemine.