Benini andmevahetusplatvormi juurutamine

Benin
Nutikas valitsemine
Riigid
Benin
Valdkonnad
Nutikas valitsemine
Kestus
12/2018 - 12/2020
Projektijuht
Partnerid

Agence des Services et Systèmes d’Information (ASSI)

Cybernetica

Rahastajad
Benini valitsus

Projekti eesmärk on toetada Benini valitsust andmevahetusplatvormi juurutamisel ja riigi infosüsteemi haldussüsteemi koostamisel. Turvaline andmevahetusplatvorm ja sellega kaasnev raamistik tugineb Eesti X-tee mudelile ning kasutab Unified eXchange Platform (UXP) tarkvara.

eGA eksperdid nõustavad Benini infoteenuste ja süsteemide agentuuri (Agence des Services et Systèmes d’Information) andmevahetusplatvormi juurutamist toetava organisatoorse ülesehituse, reguleeriva raamistiku, suuniste, juhendite ja põhistandardite väljatöötamisel.

Projekt on jagatud kaheks etapiks, millest esimene etapp kestab 12. 2018 – 06.2019. aastal

I etapi tegevused:

1. Olemasolevate süsteemide, andmebaaside, IKT infrastruktuuri inventuur; hinnang nende valmisolekule andmevahetusplatvormiga ühendamiseks.
2. Organisatoorse valmisoleku ja tehnilise toe hindamine;
3. Olemasoleva õigusliku raamistiku analüüs ja muudatusettepanekute tegemine;
4. Töötajate koolitusvajaduse väljaselgitamine;
5. Olemasoleva võimekuse kohta raporti koostamine;
6. E-riigi arengute analüüs ning organisatoorse korralduse ja seadusandluse täiendamise osas ettepanekute tegemine;
7. Riigi infosüsteemide haldussüsteemi loomine, asjaosaliste koolitamine ning riistvara ettevalmistamine;
8. Andmevahetusplatvormi testlahenduse väljatöötamine;
9. Süsteemiadministraatorite, IT-juhtide, turvaserveri administraatorite, tarkvaraarendajate koolitamine;
10. Üksikasjaliku aruande koostamine andmevahetusplatvormi juurutamisega kaasnevatest vajadustest, sealhulgas testlahenduse rakendamise tegevuskava;
11. Strateegiate ja järgnevate tegevuste väljapakkumine valitsusele õiguslikes, organisatoorsetes ja tehnilistes küsimustes;
12. Esimese etapi lõppraport ja hinnang valmisolekule juurtada andevahetusplatvorm täies mahus.

Teises etapis toimub andmevahetusplatvormi juurutamine 18-kuu jooksul. Tegevused hõlmavad süsteemi täieliku tehnilise ülesehituse, valitsuse praeguse andmevahetuse viimise uuele platvormile, poliitiliste määrtuste ja suuniste koostamise, standardite ja protseduuride väljatöötamise ja esimeste e-teenuste tegemise testimise.