fbpx

CatISe tehniline toetus Beninile

Benin
Riigid
Benin
Kestus
04/2024 - 02/2025
Projektijuht
Partnerid
Rahastajad
Benini valitsus

eGA eksperdid nõustavad Benini info- ja digitaalsüsteemide agentuuri (ASIN)  koostalitlusvõimeliste lahenduste kataloogi (CatIS) tarkvara kasutamise ja hooldamise küsimustes. Projekti raames juurutab eGA ASINile CatIS-i uue versiooni, annab soovitusi CatIS-i paremaks kasutamiseks ning pakub ASIN-i ekspertidele tarkvara kasutamisega seotud seminare ja töötubasid.

CatIS on üks peamisi andmebaaside koostalitlusvõime ja andmete taaskasutamise võimaldajaid ning  vahend avalike infosüsteemide koordineerimiseks. CatIS aitab arendada ja hallata domeeniüleseid süsteeme ning toetab registri- ja andmebaasihooldust. See toimib asutuste, avalike teenuste, infosüsteemide ja teabevarade registrina kõigis haldusstruktuurides. CatIS toetab andmebaaside koostalitlusvõimet, infosüsteemide elutsükli haldust ja andmete taaskasutust, pakkudes terviklikke ja ajakohaseid avaliku sektori infosüsteemide metaandmeid.

Varem on eGA koostöös ASINi ja Cyberneticaga juurutanud andmevahetusplatvormi ja kodanikeportaali, mis sisaldab enam kui 50 olemasolevat ja uust teenust Benini avalikule sektorile ja kodanikele.