E-valitsemise arendamine Armeenia Justiitsministeeriumis

Projekti eesmärk on tõsta Armeenia Justiitsministeeriumi suutlikkust avalike teenuste elektroonilisel osutamisel, suurendada ministeeriumi töö tõhusust ja läbipaistvust ning parandada pakutavate teenuste kättesaadavust elanike seas. Projekt koosneb neljast komponendist: (i) e-valitsemise toetusmeetmed, (ii) e-teenuste arendamine, (iii) koolitused ja teadlikkuse tõstmine ning (iv) õigusliku raamistiku arendamine.

Projekti põhilised eesmärgid on:
• luua e-karistusregister,
• kaasajastada äriregistri juriidiliste isikute e-register, ühildada see Armeenia üldise e-valitsemise süsteemiga,
• kaasajastada e-notari süsteemi, ühildada see Armeenia üldise e-valitsemise süsteemiga,
• viia läbi koolitusi projekti käigus arendatud e-valitsemise süsteemi kohta.

Riigid

Armeenia

Valdkonnad

E-keskvalitsus

Kestus

22/10/2015 - 21/10/2017

Eelarve

1 336 000 EUR

Projektijuht

Arvo Ott

Partnerid

VX Soft

GTA Armenia