fbpx

E – valitsemise arengutugi Ukraina omavalitsustele

Ukraina
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Ukraina
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
10/2012 - 04/2016
Projektijuht
Partnerid

Agency for Private Initiative Development

Ivano-Frankivsk Regional Center for Investment and Development

Projekt aitas kaasa e-valitsemise planeerimisele ning rakendamisele Ukrainas ning andis keskvalitsusele eeskuju õnnestunud praktikate levitamiseks teistes oblastites. Projekti tegevused olid jagatud 4 tööpaketiks, mis hõlmasid nii strateegilist nõuandmist ning ametnike koolitust kui ka e-valitsuse komponentide juurutamist.

Projekti teises faasis juurutati e-valitsuse rakendusi Lääne-Ukraina linnades ja oblastites (Ivano-Frankivski oblasti administratsioonis, Ivano-Frankivski, Kalushi, Dolyna ning Lvivi linnavolikogudes) neljas valdkonnas: e-dokumendihaldussüsteem (EDHS), kõnekeskus, geograafiline infosüsteem (GIS) ning mobiililahendused.

Juurutatud lahendused aitavad kaasa elanikkonna paremale teenindamisele ning valitsuse efektiivsuse, läbipaistvuse ning avatuse tagamisele. Projekti kogemusi ja teadmust levitatakse teistelegi Ukraina oblastitele ning linnadele.

Projekti tegevused olid jagatud neljaks tööpaketiks:

Tööpakett 1:

 • projekti planeerimise seminar Ukrainas;
 • küsimustik e-valitsemise hetkeolukorrast;
 • e-valitsemise pakkumise-nõudluse ning avatud andmete kolmetasandilise initsiatiivi võimaluste analüüs;
 • ekspertide visiidid 2 linna;
 • Ivano-Frankivski võimu esindajate koolitused Tallinnas ning Stockholmis.

Tööpakett 2

 • e-valitsemise kontseptuaalne raamistik;
 • tegevuskava ning tehnoloogia projektide määratlemine,mis oleksid sobilikud rakendamiseks välisdoonorite finantseeminisel;
 • 4 tehnoloogiaprojektide kirjeldust.

Tööpakett 3

 • IKT käsiraamat Ukraina kohalikele omavalitsustele;
 • Konverents Ivano-Frankivskis (projekti 1 faasi lõpuseminar).

Tööpakett 4 – nelja tehnoloogiaprojekti rakendamine:

 • elektrooniline dokumendihaldussüsteem;
 • geograafiline infosüsteem;
 • mobiillahendused;
 • kõnekeskus.