fbpx

E – valitsemise arengutugi Ukraina omavalitsustele

Projekt aitas kaasa e-valitsemise planeerimisele ning rakendamisele Ukrainas ning andis keskvalitsusele eeskuju õnnestunud praktikate levitamiseks teistes oblastites. Projekti tegevused olid jagatud 4 tööpaketiks, mis hõlmasid nii strateegilist nõuandmist ning ametnike koolitust kui ka e-valitsuse komponentide juurutamist.

Projekti teises faasis juurutati e-valitsuse rakendusi Lääne-Ukraina linnades ja oblastites (Ivano-Frankivski oblasti administratsioonis, Ivano-Frankivski, Kalushi, Dolyna ning Lvivi linnavolikogudes) neljas valdkonnas: e-dokumendihaldussüsteem (EDHS), kõnekeskus, geograafiline infosüsteem (GIS) ning mobiililahendused.

Juurutatud lahendused aitavad kaasa elanikkonna paremale teenindamisele ning valitsuse efektiivsuse, läbipaistvuse ning avatuse tagamisele. Projekti kogemusi ja teadmust levitatakse teistelegi Ukraina oblastitele ning linnadele.

Projekti tegevused olid jagatud neljaks tööpaketiks:

Tööpakett 1:

 • projekti planeerimise seminar Ukrainas;
 • küsimustik e-valitsemise hetkeolukorrast;
 • e-valitsemise pakkumise-nõudluse ning avatud andmete kolmetasandilise initsiatiivi võimaluste analüüs;
 • ekspertide visiidid 2 linna;
 • Ivano-Frankivski võimu esindajate koolitused Tallinnas ning Stockholmis.

Tööpakett 2

 • e-valitsemise kontseptuaalne raamistik;
 • tegevuskava ning tehnoloogia projektide määratlemine,mis oleksid sobilikud rakendamiseks välisdoonorite finantseeminisel;
 • 4 tehnoloogiaprojektide kirjeldust.

Tööpakett 3

 • IKT käsiraamat Ukraina kohalikele omavalitsustele;
 • Konverents Ivano-Frankivskis (projekti 1 faasi lõpuseminar).

Tööpakett 4 – nelja tehnoloogiaprojekti rakendamine:

 • elektrooniline dokumendihaldussüsteem;
 • geograafiline infosüsteem;
 • mobiillahendused;
 • kõnekeskus.

E-valitsuse rakenduste juurutamisel Lääne Ukraina linnades ja oblastites.

Riigid

Ukraina

Valdkonnad

Nutikas valitsemine, Tark valitsemine, E-omavalitsus

Kestus

10/2012 - 04/2016

Projektijuht

Jelizaveta Krenjova-Cepilova, PhD

Partnerid

Agency for Private Initiative Development

Ivano-Frankivsk Regional Center for Investment and Development