fbpx

Gruusia maapiirkondade digilõhe vähendamine

Gruusia
Valitsemine ja kaasamine
Riigid
Gruusia
Valdkonnad
Valitsemine ja kaasamine
Kestus
12/2023-12/2027
Eelarve
€5,5 mln
Rahastajad

Projekti REDI (ingl Rural Empowerment through Digital Inclusion) eesmärk on vähendada Gruusia digitaalset lõhet, parandades elanike ligipääsu taskukohasele digitaristule ja arendades digitaalset kirjaoskust piirkondades, nagu Imereti, Guria, Racha-Lechkhumi ja Kvemo Svaneti ning Kakheti. Projekt keskendub seal ligi 200 külale maakohtades, mis on vähese elanikkonna tõttu sageli tähelepanuta jäetud.

ELi toetatud ligi 5,5 miljoni euro suurust ühisprojekti viivad ellu E-riigi Akadeemia (eGA) ja Poola Solidaarsusfond (SFPL). SFPL tegevus hõlmab tasuta interneti paigaldamist avalikesse kohtadesse, nagu kauplused, maakondlikud digikeskused (ingl rural digital hubs) ja koolitab keskuste esindajaid.

eGA põhitegevused on:

  • hinnang praegusele digisuutlikkusele;
  • tegevuskava ja teavitusstrateegia väljatöötamine sidusrühmade (väikese ja keskmise suurusega ettevõtted – VKEd, haavatavad sihtgrupid jne) kaasamiseks;
  • koolitamine, kaasates kodanikuühiskonna organisatsioone ja koolitades koolitajaid;
  • kohalike omavalitsuste abistamine digialgatuste ja kaasamissuuniste väljatöötamisel ning katsetamisel;
  • digikaasamises osalejate toetamine.